Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Wersja do druku drukuj

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem 1 stycznia 2013 r. zacznie działać Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców.

 

Czy jestem ubezpieczony?

Od 1 stycznia 2013 r. wystarczy mieć przy sobie jeden z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia: aktualną legitymację szkolną. Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień. Jeżeli w rejestracji otrzymasz informację, że NFZ nie potwierdził Twoich uprawnień do świadczeń, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić tak jak dotychczas za pomocą dokumentów papierowych, np. zaświadczeniem z zakładu pracy, legitymacją emeryta lub rencisty, aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli nie masz przy sobie takiego dokumentu możesz złożyć stosowne oświadczenie o Twoim prawie do świadczeń.


Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to zrobić każde z rodziców. PAMIĘTAJ! TO JEST TWÓJ OBOWIĄZEK! Masz na to 7 dni.

Więcej informacji na stronie: http://nfz.gov.pl 

 

dodano 2012-12-31 10:27:40 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót