Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Dyrektorzy / Kierownicy gminych jednostek organizacyjnych

Wersja do druku drukuj

Dyrektorzy / Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
 
 
Imię, nazwisko
 
 
Stanowisko
 
Kontakt
 
Gizela Siedlaczek
 
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
tel.: (32) 23-55-016; 33-06-282
Wojciech Hoszek
 
Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów Polskich
tel.: (32) 23-54-893; 33-06-286
Sabina Mendel
 
 
Agnieszka Konsek
 
 
Kierownik Świetlicy Profilaktyczno
– Wychowawczej i Terapeutycznej
 
p.o. Kierownika Świetlicy Profilaktyczno
– Wychowawczej i Terapeutycznej (od 25.11.2015r.)
tel.: (32) 33-06-283
Aleksandra Malczyk
 
Dyrektor ARTerii – Centrum Kultury i Promocji
tel.: (32) 23-54-698; 33-06-281
Marcin Wajszczyk
 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
tel.: (32) 33-61-390
Irena Jabłonka
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
tel.: (32) 23-504-503; 796-076-480; 794-403-158
Arkadiusz Pamuła
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
(32) 33-61-233; 33-06-288
Jerzy Jarosz
Kierownik Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy
tel.: (32) 23-54-545; 33-06-235
e-mail: zgzg@op.pl
Grażyna Jastrzębska
Kierownik Zakładu Usługowo – Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych
tel.: (32) 33-61-338
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
 
Imię, nazwisko
 
 
Stanowisko
 
Kontakt
 
Tomasz Holecki 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia
tel.: (32) 23-55-015
e-mail: goz@goz.ornontowice.pl
 
 
 
 

opracował: Iwona Skrzypczyk
dodano 2016-01-07 10:55:15 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót