Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zmiany w realizacji obowiązku meldunkowego

Wersja do druku drukuj

Dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r.o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono nowe ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:

  • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu (osoba wypełnia i podpisuje formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego” albo „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” wskazując adres albo adresy, z których ma zostać wymeldowana);
  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;
  • wprowadzenie możliwości dopełniania obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł zameldować jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich i obywateli Unii Europejskiej, na pobyt czasowy trwający do trzech miesięcy;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

dodano 2013-06-03 08:08:42 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót