Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Szczegóły współpracy

Wersja do druku drukuj

           Od listopada 1994r. Reński Powiat Neuss współpracuje z powiatem mikołowskim i miastami, gminami wchodzącymi w jego skład, w tym również z Ornontowicami. Od roku 1994 wspólnie realizują projekty, seminaria.
 
 
           Regularne odwiedziny pomagają rozwijać bazę wspólnego zaufania by zabliźnić wspólną bolesną przeszłość i kształtować nową przyszłość.
 
 
           W ramach współpracy organizuje się corocznie międzynarodowe obozy młodzieżowe. W roku 2004 w Mikołowie 190 osób, przedstawicieli organizacji rolniczych i samorządu terytorialnego z województwa śląskiego wzięło udział w pierwszej polsko-niemieckiej konferencji rolniczej. Żywy jest również projekt „Praktyki zawodowe w europejskich obszarach partnerskich” realizowanych z Powiatami Neuss i Grandola i tak 4 praktykantów z powiatu Grandola uczestniczyło w 2006r. w 6- tygodniowych stażach zawodowych w powiecie mikołowskim, a 8 uczniów z powiatu mikołowskiego wyjechało na początku roku 2007 na 6-tygodniowe staże zawodowe do Neuss i Grandoli.
          Współpraca realizowana jest również w formie wymiany polsko-niemieckiej. Młodzież niemiecka zostaje wówczas zakwaterowana w polskich rodzinach w tym również i w Ornontowicach, jak i pobliskich miejscowościach. Służy to przede wszystkim poznaniu dziedzictwa kulturowego Polski, porównaniu polskiego i niemieckiego systemu szkolnictwa oraz struktur administracyjnych obu krajów, stymuluje rozwój umiejętności komunikacyjnych uczniów, w tym sprawności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim. Motywuje to również uczniów do nawiązywania pozytywnych więzi emocjonalnych (przyjaźni) z młodzieżą reprezentującą odmienną kulturę i tradycje. W ramach wymiany organizowane są wycieczki, mecze oraz imprezy integracyjne.

dodano 2013-06-25 14:54:21 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót