Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Sprawozdanie za 2012 rok

Wersja do druku drukuj

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" za rok 2012. Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Sprawozdanie_1.pdf

dodano 2013-04-30 09:34:33 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót