Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2013r. - inwestycje zrealizowane

Wersja do druku drukuj

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej

Budowa odcinka sieci wodociągowej Dz 110 PE – 1539,06m, Dz 90 PE – 97,43m, Dz 63 PE – 161,75m, wraz z przyłączami do budynków Dz 40 PE – 738,41m, węzłami wodomierzowymi (52szt.), oraz 14 hydrantami / Budowa odcinka sieci wodociągowej PE 160 mm - 108,8 m; PE 110 mm - 11,5 m; PE 90 mm - 2,4; PE 40 mm - 27,1 m; Hydrant fi 80 - 1 szt. /

5.08.2009

31.12.2015

2.

Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej

Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 110mm – dł. 1583mb wraz z przyłączami do budynków o średnicy zewnętrznej 40mm, dł. 578mb oraz węzłami wodomierzowymi

14.05.2013

31.08.2013

3.

Dotacja celowa na pomoc finansową – Modernizacja odcinka chodnika przy ul. Zamkowej

Budowa 2 odc. chodników: o dł. 133 mb i szer. 2 mb. oraz o dł. 50 mb i szer. 2 mb

06.09.2013

18.10.2013

4.

Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Żabik i Bukowej

Projekt oraz zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego

27.05.2013

20.12.2013

5.

Wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Działkowej

Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego

28.11.2013

20.12.2013

6.

Dotacja celowa na pomoc finansową – Silesia-Net – budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego: Powiat Mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Budowa kanalizacji teletechnicznej (światłowodów) na terenie gminy, instalacja 5 węzłów dystrybucyjnych: w Urzędzie Gminy, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Gimnazjum, w ARTerii Centrum Kultury i Promocji oraz w Bibliotece

01.12.2008

30.06.2014

7.

Dotacja celowa na pomoc finansową – Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot

Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot oraz 20 punktów kamerowych

1.06.2011

28.08.2014

8.

Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Opracowanie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie dróg oraz sieci uzbrojenia terenu; szkolenia dla pracowników z obsługi systemu GIS, z obsługi oprogramowania systemowego oraz systemów zarządzania bazą danych

12.12.2008

30.05.2014

9.

Przebudowa zespołu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

Wykonanie przyłącza gazu zasilającego wewnętrzną instalację gazową oraz montaż kotła kondensacyjnego + nadzór inw.

11.02.2013

04.03.2013

10.

Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych, etap I – Przedszkole

Wykonanie dróg ewakuacyjnych, wydzielenie pożarowe budynku oraz budowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu

20.06.2013

14.08.2013

11.

Budowa oświetlenia ul. Bujakowska

Budowa 51 kompletów lamp oświetleniowych, oprawy typu BOY8.28LED o mocy 59 W - 46 szt. Oraz lampy sodowe typu SGS102 o mocy 150 W - 5 szt.

30.08.2013

31.10.2013

12.

Rozbudowa oświetlenia ul.Łąkowa

Postawienie 1 słupa żelbetowego oraz montaż 3 lamp oświetleniowych o mocy 70 W

2.12.2013

20.12.2013

13.

Termomodernizacja budynku na boisku sportowym

Termomodernizacja obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m2; kubatura 1775,49m3; pow. użytkowa 404,47m2

13.11.2012

31.05.2013

14.

Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach

Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

 

15.

Wykonanie piłkochwytu na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa

Wykonanie piłkochwytu ze słupów aluminiowych 80x80 mm, lakierowanych, pokrytych siatką PP bezwęzłową, o średnicy linki 3 mm, o dł. 63 mb i wys. 6m

06.06.2013

14.06.2013

16.

Budowa ogrodzenia w rejonie ul. Żabik 9

Uzupełnienie ogrodzenia prefabrykowanego o wym. 220x200 - 2 szt. 2. Nadbudowa - podwyższenie ogrodzenia o 1 m

4.07.2013

31.07.2013

17.

Zabudowa płotków przeciwśniegowych na dachu budynku socjalnego

Zabudowa płotków przeciwśniegowych na dachu budynku socjalnego

18.11.2013

10.12.2013

dodano 2014-04-02 10:02:34 przez Spyra Dariusz

  « Powrót