Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2012r. - zadanie inwestycyjne i projektowe

Wersja do druku drukuj

 

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych i programów wieloletnich na dzień 31.12.2012
LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Okres realizacji
Data rozp. Data zak.
1. PB-W sieci wodociągowej przy ul.Chudowskiej Projektowany wodociąg PE110 - 63mm, ok. 600mb 01.03.2011 30.10.2012
2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej od ul. Kolejowej do działki nr 2360/318 Sieć wodociągowa PE 100 SLM – 170,20mb, 2 hydranty 30.10.2012 13.11.2012
3. PB-W oczyszczalni Ornontowice Północ Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d 12.03.2009 30.06.2013
4. PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej 18.06.2009 30.06.2013
5. Budowa sieci wodociągowej fi:90 przy ul.Zwycięstwa w rejonie posesji 71-73 Projekt oraz budowa odcinka sieci wodociągowej PE 110 o dł. 256,48mb, 2 hydranty DN 80, 1 zasuwa fi 100 26.01.2012 06.11.2012
6. Budowa sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych Aktualizacja dokumentacji projektowej i modernizacja wzbudzanej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Zwycięstwa 7. Projekt i budowa wzbudzanej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa z ulicą Pośrednią. Modernizacja ulicy Orzeskiej oraz modernizacja nawierzchni w rejonie sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Zwycięstwa 18.04.2012 31.12.2012
7. Budowa sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego I etap, część elektryczna: Przebudowa słupów linii napowietrznej nN
przy ul. Zwycięstwa
25.06.2012 30.07.2012
8. Projekt organizacji ruchu skrzyżowanie Nowa-Słoneczna Projekt docelowej organizacji ruchu Nowa -Słoneczna 27.01.2012 23.05.2012
9. Realizacja organizacji ruchu - Akacjowa Budowa dwóch progów najazdowych z kostki brukowej, budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, modernizacja oznakowania pionowego i poziomego 13.07.2012 31.08.2012
10. Modernizacja dróg gminnych Modernizacja 8 odcinków na ul.Polnej oraz Klonowej, Klasztornej 16.07.2012 31.07.2012
11. Budowa sięgacza drogowego przy ul. Leśnej w rejonie posesji nr 5-7 PBW sięgacza ul. Leśnej z kostki betonowej brukowej o dł. 300 mb i szer. 5m. Wykonanie profilowania oraz zagęszczenie frezem asfaltowym 25.06.2012 31.08.2012
12. Budowa ul. Tartacznej (sięgacz) Korytowanie i tłuczniowanie sięgacza o dł. 160 m i szer. 4,5 m 06.08.2012 05.10.2012
13. PBW ul.Grabowej Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer. 6 m 02.08.2012 29.03.2013
14. PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi 02.08.2012 29.03.2013
15. Przebudowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul.Działkowej Wykonanie odcinka chodnika wraz z przejściem dla pieszych 28.11.2012 12.12.2012
16. Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego" 01.12.2008 30.11.2013
17. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot oraz 16 punktów kamerowych - 2014
18. Budowa systemu ochrony wraz z instalacją alarmową w budynku UG Montaż kamer oraz systemu alarmowego w budynku UG 22.08.2012 29.09.2012
19. Zintegrowany system zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Dostawa sprzętu komputerowego - 12 szt., serwery - 2 szt., drukarka A3 - 1 szt., ploter A1 - 1 szt. Dostawa tablicy pamiątkowej III kwartał 2008 II kwartał 2013
20. Zintegrowany system zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Dostawa sprzętu komputerowego - 12 szt., serwery - 2 szt., drukarka A3 - 1 szt., ploter A1 - 1 szt. Dostawa tablicy pamiątkowej III kwartał 2008 II kwartał 2013
21. Projekt dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych Projekt rozwiązań mających na celu poprawę warunków ewakuacji osób oraz dostosowanie do wymogów ppoż. 15.06.2012 14.09.2012
22. Rozbudowa oświetlenia ul.Solarnia Montaż lamp oświetleniowych SON-T 70W – 7 szt oraz słupa ŻN10 – 1 szt. 12.09.2012 19.09.2012
24. PBW oświetlenia ul. Bujakowskiej Projekt oświetlenia chodnika od ul. Działkowej do ul. Orzeskiej 11.06.2012 30.10.2012
25. Przebudowa słupa linii nN oraz montaż słupa na sięgaczu ul.Tartacznej Demontaż oraz montaż 2 słupów linii napowietrznej z lampami oświetleniowymi SON-T 70W 21.11.2012 30.11.2012
26. Rozbudowa oświetlenia ul.Okrężnej oraz wymiana słupa nN ul. Zwycięstwa nr 16 Montaż 2 słupów linii napowietrznej z lampami oświetleniowymi SON-T 150W przy ul. Okrężnej. Montaż 1 słupa linii napowietrznej nN przy ul. Zwycięstwa 12.09.2012 19.09.2012
27. Termomodernizacja budynku na boisku sportowym. Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m2; kubatura 1775,49m3; pow. użytkowa 404,47m2 13.11.2012 31.05.2013
28. PBW rozbudowy budynku na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa 7b Projekt dodatkowej klatki schodowej oraz pomieszczenia gospodarczego 05.06.212 16.07.2012
29. "Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni. - -
30. Wykonanie instalacji elektrycznej dla monitoringu wizyjnego na wyspie w Parku Gminnym Montaż słupa aluminiowego o wys. 7m wraz z instal. Elektr. służącą do monitoringu wizyjnego 07.08.2012 31.08.2012
31. PB-W zmiany elewacji GOZ wraz ze zmianą fragmentu dachu nad wejściem Projekt zamknięcia podcienia ścianą z pustaków szklanych oraz zamykaną bramą. Wykonanie nowego stropodachu nad wejściem 02.04.2012 31.05.2012
32. Wydzielenie sektora dla kibiców gości na boisku sportowym przy ul.Zwycięstwa Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 2,2 m wraz z 2 furtkami 24.09.2012 15.10.2012
33. Odwodnienie rowu na skrzyżowaniu ul.Pośredniej i Kolejowej Odwodnienie rowu z rur PVC 200mm na dł. 25mb oraz wykonanie studzienki ściekowej fi 500 28.11.2012 12.12.2012
34. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zegar czterostronny, wolnostojacy Zakup zegara czterostronnego, wolnostojącego o średnicy tarczy 100cm. Wysokość zegara 4,5m 07.09.2012 17.10.2012
35. Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Zwycięstwa (od ul.Nowej) Wykonanie ogrodzenia panelowego o dł. ok. 90mb na słupkach stalowych z profili zamkniętych wraz z bramą przesuwną w świetle 5,00 m oraz furtką o szerokości w świetle 1,50 m

25.01.2012 13.06.2012
36. Modernizacja placów zabaw Dostawa nowych urządzeń (zabawek) na place zabaw 27.07.2012 10.08.2012

dodano 2014-04-02 16:18:52 przez Spyra Dariusz

  « Powrót