Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2009r. - inwestycje zrealizowane

Wersja do druku drukuj

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI                                               W 2009 ROKU
Uchwalony 17 grudnia 2008r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2009 zakłada realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w opraciu o dokonywane zmiany w budżecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówo projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależości od wartości zadania. W trakcie 2009 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy całkowity Data rozpoczęcia Data zakończenia Termin gwarancji
   I .             INWESTYCJE
1.

Budowa wodociągu przy ul. Leśnej na odcinku od komory przy ul. Zamkowej do posesji nr 53 wraz z wodociągiem na osiedlu przy ul. Leśnej (Cyprysowa, Świerkowa)

Sieć wodociągowa PE110 1800mb, PE90 439mb, PE40-63 1005,5mb wraz z 85 przyłączami i węzłami wodomierzowymi + wyposażenie studni wodomierzowych

12.05.2009

10.12.2009

36 miesięcy

2.

Budowa wodociągu przy ulicy Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacjowej

Sieć wodociągowa PE110 2160mb, PE40 525mb wraz z 40 przyłączmi i węzłami wodomierzowymi

11.05.2009

09.11.2009

36 miesięcy

3.

Budowa wodociągu przy ul. Łąkowej

Sieć wodociągowa PE110 517,1mb, PE40 174,5mb wraz z 16 przyłączmi

23.02.2009

20.05.2009

36 miesięcy

4.

Budowa wodociągu przy ul. Klonowej

Sieć wodociągowa PE90 483mb, PE40 131mb wraz z 9 przyłączami

17.02.2009

14.05.2009

36 miesięcy

5.

Rozbudowa sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa PE50 110 mb

2008

30.08.2009

-

6.

Uzbrojenie działek w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową w rejonie ul. Grabowej

Sieć wodociągowa PE110=189mb, kanalizacja sanitarna PVC-U200=87mb + 2 studnie fi 1200, kanalizacja deszczowa PVC-U315=82mb + 2 studnie fi 1200

3.06.2009

3.07.3009

36 miesięcy

7.

Budowa sieci wodociągowej wzdłuż łącznika drogowego Zamkowa - Orzeska

Sieć wodociągowa PE110 908mb wraz z przyłączami PE90-40 349mb, hydranty fi 80 - 7 kpl.

29.07.2009

29.09.2009

36 miesięcy

8.

Budowa sieci wodociągowej w rejonie pawilonu handlowego i kościoła

Sieć wodociągowa PE110=514mb, przyłącza PE32-50=155,1mb/4szt, hydrant p.poż.=3kpl, zasuwy=8kpl, chodnik z kostki betonowej=400mb

15.10.2009

15.12.2009

36 miesięcy

9.

Uzbrojenie działek w sieć wodociągową w rejonie ul. K. Miarki

Sieć wodociągowa PE110=120mb

7.12.2009

28.12.2009

36 miesięcy

10.

Remont drogi powiatowej nr S 2908 (ul. Zwycięstwa) wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego, w tym zmiana organizacji ruchu na odcinku od północnej granicy Gminy do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Chudowską w Ornontowicach

Remont drogi powiatowej na odcinku ok. 1200 mb z przebudową wybranych elementów pasa drogowego (szykany, azyle dla pieszych itp.); uzupełnienie wjazdów - dojścia pieszego do posesji, prace odwodnieniowe i przeciwdziałające powstawaniu zalewisk, działania dla poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu

24.02.2009

31.12.2009

60 miesięcy

11.

Przebudowa ciągu pieszego ulicy Orzeskiej w Ornontowicach na odcinku ok. 650m od ulicy Tartacznej do skrzyżowania z ulicą Bujakowską 

Budowa chodnika na odcinku ok. 650m od ul. Tartacznej do ul. Bujakowskiej o szer. od 1,5 do 2 m (azyle dla pieszych, wyspy kanalizujące ruch itp.); przedłużenie chodnika oraz ułożenie dodatkowego krawężnika przy ul. Orzeskiej i Leśnej, wykonanie wjazdów nie ujętych w projekcie,

14.08.2009

30.11.2009

36 miesięcy

12.

Budowa ul. Łąkowej

Budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 500 m i szer. od 3 do 3,5 m oraz 5 m na mijance

30.04.2009

03.08.2009

36 miesięcy

13.

Budowa ul. K. Miarki

Budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 345 m i szer. 3,5 m oraz 5 m na mijance wraz z 2 progami zwalniającymi

30.04.2009

03.08.2009

36 miesięcy

14.

Korytowanie i tłuczniowanie sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37

Korytowanie, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z frezu na odc. 325mb

9.12.2009

29.01.2010

36 miesięcy

15.

Wykonanie klimatyzacji w budynku UG

Instalacja klimatyzacji - 3 układy z 19 jednostkami wewnętrznymi

22.12.2009

1.02.2010

36 miesięcy

16.

Modernizacja instalacji CO w kotłowni UG

Demontaż starej instalacji i armatury

15.10.2009

22.12.2009

36 miesięcy

17.

Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wykonanie odwodnienia, izolacji pionowych oraz ocieplenia na obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (Szkoła, sala gimnastyczna i Przedszkole)

15.10.2009

31.08.2010

36 miesięcy

18.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Grabowej

Budowa oświetlenia ciągu pieszego - 11 słupów typu SSO 60/35/3p wraz z oprawami oświetleniowymi typu OPA MH – 70W z kloszem kulistym mlecznym. 

11.05.2009

29.05.2009

36 miesięcy

19.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Zwycięstwa - etap I - od pn granicy Gminy do skrzyżowania z ul. Chudowską

Budowa oświetlenia ciągu pieszego - słupy aluminiowe o wys. 4,5m = 72 szt – o mocy 70 W oraz słupy aluminiowe o wys. 7m = 2 sztuki – o mocy 150 W (na skrzyżowaniu z ul. Chudowską)

20.05.2009

20.07.2009

36 miesięcy

20.

Budowa oświetlenia po wschodniej stronie ul. Zwycięstwa od skrzyżowania z ul. Chudowską do posesji nr 194

Słupy aluminiowe o wys. 4,5m = 15 szt - oprawy o mocy 70W

13.11.2009

15.12.2009

36 miesięcy

21.

Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Akacjowej

Budowa oświetlenia przejścia - 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową OPA MH i lampą metalohalogenkową 70 W

25.06.2009

30.06.2009

36 miesięcy

22.

Oświetlenie trybun

Budowa oświetlenia trybun – oprawy 2 x 58W – 3 sztuki

25.06.2009

30.06.2009

36 miesięcy

23.

Oświetlenie ul. Chudowskiej

7 opraw oświetleniowych SGS 101/70W

30.07.2009

28.08.2009

36 miesięcy

24.

Budowa oświetlenia ul. Solarnia

36 opraw SGS 102/70W, słupy aluminiowe malowane na czarno

15.10.2009

14.12.2009

36 miesięcy

25.

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu

Wykonanie ogrodzenia: 28 przęseł w rozstawie co 2,44 m – 68,32 mb wraz z bramą o szer. 3,40 m i furtką 1,39 m

29.07.2009

28.09.2009

36 miesięcy

26.

Zakup kabin na boisko sportowe

Wykonanie 2 kabin wraz z zadaszeniem dla zawodników (po 10 siedzisk w jendej kabinie) 

19.03.2009

15.04.2009

36 miesięcy

27.

Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach

Odbudowa stawu nr 2 oraz budowa oświetlenia 

15.09.2009

31.12.2010

36 miesięcy

28.

Wykonanie zjazdu dla rowerów z chodnika do placu zabaw przy ul. Chudowskiej

Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 8cm wraz z montażem blachy ryflowanej na zjazdy dla wózków i rowerów

10.12.2009

21.12.2009

36 miesięcy

29.

Ułożenie rury osłonowej dla sieci internetowej

Ułożenie rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110mm

10.12.2009

21.12.2009

36 miesięcy

30.

Budowa boisk sportowych w ramach programy Orlik 2012 przy ul. Akacjowej

 

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:39:34 przez Dariusz Spyra

  « Powrót