Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2013r. - zadania projektowe

Wersja do druku drukuj

 

 

Lp.

Nazwa zadania

Zakres rzeczowy

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej

18.06.2009

30.08.2014

2.

PBW oczyszczalni Ornontowice-Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d

12.03.2009

30.06.2014

3.

PBW sieci wodociągowej przy ul. Solarnia

Projekt sieci wodociągowej o średnicy 125mm i dł. 2196m wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi – 22szt.

5.06.2013

31.12.2013

4.

Dotacja celowa na pomoc finansową – PBW modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1)

Projekt modernizacji ul. Zamkowej

8.05.2013

27.09.2013

5.

PBW ul. Grabowej

Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer. 6 m

02.08.2012

29.03.2013

6.

PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi

Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi

02.08.2012

29.03.2013

7.

Dotacja celowa na pomoc finansową – Przebudowa skrzyżowania ul. Chudowskiej z ul. Kolejową

Projekt wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych

08.10.2013

12.12.2013

10.

PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku UG

-

-

-

11.

Opracowanie analiz technicznych dla projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e Inclusion”

Opracowanie analiz technicznych dla projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion; ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

28.02.2013

8.03.2013

13.

PBW Świątynia Dumania – Park Archanioła w Ornontowicach

Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni

26.03.2013

25.09.2013

14.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa w rejonie kościoła

Projekt kanalizacji deszczowej o średnicy D300 i długości ok. 200 m

8.05.2013

29.11.2013

15.

PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

29.07.2013

31.03.2014

dodano 2014-04-02 10:03:28 przez Spyra Dariusz

  « Powrót