Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2012r. - inwestycje zrealizowane

Wersja do druku drukuj

 

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
Uchwalony 21 grudnia 2011r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2012 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w oparciu o dokonywane zmiany w budżecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówno projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależności od wartości zadania. W trakcie I połowy 2012 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Okres realizacji
Data rozpoczęcia Data zakończenia
I. INWESTYCJE
1. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chudowskiej od ul. Kolejowej do działki nr 2360/318 Sieć wodociągowa PE110 - 63mm, ok. 120mb - -
2. Budowa sieci wodociągowej fi:90 przy ul.Zwycięstwa w rejonie posesji 71-73 Projekt oraz budowa odcinka sieci wodociągowej fi 90 mm 26.01.2012 16.08.2012
3. Budowa sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych Aktualizacja dokumentacji projektowej i modernizacja wzbudzanej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ulicy Zwycięstwa 7. Projekt i budowa wzbudzanej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Zwycięstwa z ulicą Pośrednią. 18.04.2012 31.12.2012
4. Budowa sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego I etap, część elektryczna: Przebudowa słupów linii napowietrznej nN
przy ul. Zwycięstwa
25.06.2012 30.07.2012
5. Budowa sięgacza drogowego przy ul. Leśnej w rejonie posesji nr 5-7 Sięgacz ul. Leśnej z kostki betonowej brukowej o dł. 300 mb i szer. 5m 25.06.2012 31.08.2012
6. Budowa ul. Tartacznej (sięgacz) Korytowanie i tłuczniowanie sięgacza o dł. 160 m i szer. 4,5 m - -
7. Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) Opracowanie Studium Wykonalności; Opracowanie "koncepcja i założenia techniczno - ekonomiczne dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Powiatu Mikołowskiego";Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego" 01.12.2008 30.09.2012
8. Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot oraz 16 punktów kamerowych - -
9. Budowa systemu ochrony wraz z instalacją alarmową w budynku UG Montaz kamer oraz systemu alarmowego w budynku UG - -
10. Zintegrowany system zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) Dostawa sprzętu komputerowego - 12 szt., serwery - 2 szt., drukarka A3 - 1 szt., ploter A1 - 1 szt. Dostawa tablicy pamiątkowej 20.12.2011 31.12.2012
11. Projekt dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych Projekt rozwiązań mających na celu poprawę warunków ewakuacji osób oraz dostosowanie do wymogów ppoż. 15.06.2012 14.09.2012
12. Termomodernizacja budynku na boisku sportowym. Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m2; kubatura 1775,49m3; pow. użytkowa 404,47m2 - -
13. "Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni. - -
14. Wykonanie instalacji elektrycznej dla monitoringu wizyjnego na wyspie w Parku Gminnym
- -
15. Wydzielenie sektora dla kibiców gości na boisku sportowym przy ul.Zwycięstwa Wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 2,2 m wraz z 2 furtkami - -
16. Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Zwycięstwa (od ul.Nowej) Wykonanie ogrodzenia panelowego o dł. ok. 90mb na słupkach stalowych z profili zamkniętych wraz z bramą przesuwną w świetle 5,00 m oraz furtką o szerokości w świetle 1,50 m

25.01.2012 13.06.2012
17. Modernizacja placów zabaw Dostawa nowych urządzeń (zabawek) na place zabaw - -

dodano 2013-03-04 14:48:18 przez Spyra Dariusz

  « Powrót