Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Kalendarz ekologiczny

Wersja do druku drukuj

 

9 stycznia Dzień Ligi Ochrony Przyrody

11 stycznia Dzień Wegetarian

28 stycznia – 2 lutego Światowy Tydzień Mokradeł

2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

14 marca Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca Światowy Dzień Leśnika

21 marca Dzień Wierzby

22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

22 marca Światowy Dzień Wody

23 marca Światowy Dzień Meteorologii

31 marzec Godzina dla Ziemi

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi

24 kwietnia Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

9 maja Dzień Kasztanowca

12 maja Międzynarodowy Dzień Ptaków Wędrownych

15 maja Święto Polskiej Niezapominajki

22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych

31 maja Światowy Dzień bez Papierosa

1-7 czerwca Dni Lasu i Zadrzewień

5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

27 czerwca Światowy Dzień Rybołówstwa

11 lipca Światowy Dzień Ludnościowy

Wrzesień - Dni miodu

Wrzesień – Sprzątanie świata

16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

18 września Międzynarodowy Dzień Geologa

18 września Międzynarodowy Dzień Turystyki

19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i siedlisk Naturalnych

22 września Europejski Dzień bez Samochodu

23 września Pierwszy Dzień Jesieni

27 września Światowy Dzień Turystyki

28 września Dzień Morza

Październik - Miesiąc Dobroci Dla Zwierząt

1 października Światowy Dzień Ptaków

1 października Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu

2 października Europejski Dzień Ptaków

2 października Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

3 października Światowy Dzień Siedlisk

4 października Światowy Dzień Św. Franciszka – Patrona Ekologów

4 października Światowy Dzień Zwierząt

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

10 październik – Święto Drzewa

13 października Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

14 października Międzynarodowy Dzień Zmniejszania

Skutków Klęsk Żywiołowych

16 października Światowy Dzień Żywności

18 października Światowy Dzień Monitoringu Wód

25 października Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt

18 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia

25 listopada Dzień Bez Futra

29 listopada Dzień ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów

22 grudnia Pierwszy Dzień Zimy

Załączniki:
Word Document Kalendarz ekologiczny_1.doc

opracował: Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
dodano 2013-07-03 10:33:17 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót