Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2010r. - zadania projektowe

Wersja do druku drukuj

Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy całkowity Data rozpoczęcia Data zakończenia Termin gwarancji
   II.             ZADANIA PROJEKTOWE
1. PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha 18.06.2009 18.06.2011 -
2. PBW oczyszczalni Ornontowice-Północ Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok. 1000 m3/d 12.03.2009 12.03.2011 -
3. Budowa drogi lokalnej do kolonii Solarnia - etap III Dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia 08.04.2010 31.05.2011 -
4. Budowa sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego Dokumentacja sięgacza ul. Zwycięstwa z betonowej kostki brukowej 12.10.2009 31.05.2011 -
5. Budowa ul. Granicznej Dokumentacja przebudowy ul. Granicznej 26.04.2010 20.12.2010 -
6. Budowa łącznika Orzeska-Zamkowa wraz z 2 rondami (opracowanie wniosku na wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) Dokumentacja niezbędna do realizacji zadania w ramach tzw. specustawy 31.05.2010 31.05.2011 -
7. Budowa budynku ZGKiW Dokumentacja budowy siedziby ZGKiW przy ul. Słonecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 2.02.2010 31.03.2011 -
8. PBW odbudowy Potoku Solarnia i Łąkowego Dokumentacja odbudowy i umocnienia oraz regulacji Potoku Solarnia i Łąkowego na całej długości 2.09.2009 30.07.2010 -
9. Wykonanie projektu przełożenia sieci telekomunikacyjnej przy ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 4 Dokumentacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej 25.03.2010 31.05.2011 -
10. Termomodernizacja budynku na boisku sportowym - aktualizacja dokumentacji Dokumentacja termomodernizacji obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu) 25.05.2010 30.07.2010 -
11. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-sztniowym) w Ornontowicach przy ul. Okrężnej Dokumentacja budowy boisk o nawierzchni z sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza socjalnego 6.10.2009 15.04.2010 -
12. Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Świerkowej Dokumentacja budowy boiska o nawierzchni z sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza socjalnego 6.10.2009 15.04.2010 -
13. Wykonanie operatu wodno-prawnego do zadania pn.”Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Ornontowicach przy ul. Okrężnej Wykonanie operatu wodno-prawnego 25.03.2010 02.04.2010 -
14. PB-W ul. Okrężnej Dokumentacja przebudowy ul. Okrężnej z podziałem na II etapy 28.10.2010 31.08.2011 -
   III.            REMONTY
1. Wykonanie modernizacji dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa w Ornontowicach Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej 17.08.2010 26.10.2010 36 m-cy
2. Naprawa elewacji północnej części budynku Urzędu Gminy i OK Banku Spółdzielczego + Inspektor Nadzoru Prace polegały na naprawie elewacji 19.08.2010 31.10.2010 36 m-cy
3. Wykonanie robót dodatkowych w ramach naprawy elewacji północnej części budynku Urzędu Gminy i OK Banku Spółdzielczego Roboty doatkowe polegały na usunięciu nalotów solnych poprzez zastosowanie preparatów odsalających  28.10.2010 12.11.2010 36 m-cy
 IV.       WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
1. PB-W chodnika przy ulicy Żabik Dokumentacja chodnika przy ul. Żabik 12.10.2009 26.02.2010 -
2. PB-W chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Akacjowej Dokumentacja chodnika oraz miejsc parkingowych przy ul. Akacjowej 12.10.2009 26.02.2010 -
3. Korytowanie i tłuczniowanie sięgacza ulicy Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 Wykonanie podbudowy sięgacza ul. Zwycięstwa wraz z nakładką z frezu asfaltowego 9.12.2009 29.01.2010 -
4. PB-W sieci wodociągowej przy ul. Nowej i Granicznej Dokumentacja ok. 2400mb sieci i ok. 30 przyłączy 29.07.2009 30.06.2010 -
5. Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu przy ulicy Kolejowej w Ornontowicach z podziałem na 3 etapy Dokumentacja ok. 6,1km sieci wodociągowej PE110 oraz ok. 160 przyłączy 5.08.2009 15.03.2010 -
 V.         ŚRODKI POZYSKANE
1. Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice zad.1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Dworcowej i Marzankowice oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej - zlewnia Ornontowice Płd., podzlewnia K-3, zad. 2. umowa o przyznanie pomocy nr 00086-6921-UM1200095/09 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 25.02.2010        1 777 469,74   
2. Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach umowa o przyznanie pomocy nr 00139-6922-UM1200060/09 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 13.10.2009           165 536,00   
3. Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach etap I i V umowa dotacji nr 407/2010/51/OP/wk/D 22.10.2010           255 545,90   
4. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-sztniowym) w Ornontowicach przy ul. Okrężnej budżet państwa dotacja 2288/0480/ORL/MŻ/10                                                   budżet województwa dotacja 1622/IW/2010 25.05.2010             333 000,00                                01.12.2010               333 000,00           666 000,00   
razem:        2 864 551,64   

dodano 2011-12-02 07:41:11 przez Dariusz Spyra

  « Powrót