Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2010r. - zadania zrealizowane

Wersja do druku drukuj

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI (OD 01.11.2010R. WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI) W 2010 ROKU
Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy całkowity Data rozpoczęcia Data zakończenia Termin gwarancji
   I .             INWESTYCJE

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Dworcowej i Marzankowice oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej - zlewnia Ornontowice Płd., podzlewnia K-3, zad. 2 Wyk. kan. deszcz. PVC 400- 410,0 m i 11stud. D=1200 mm, kan. sanit.PVC200mm- 2310,5 m, 48 przył. PVC160 dł.228,0m 78 studz. Ø425 mm, Ø1000 -78 szt. Przepomp. ścieków-1 01.07.2010 30.04.2011 36 m-cy
2. Budowa wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice zad.1 Wykonanie rur. PE110 – 2 018m, przyłączy dł.881,0 m – 40 kpl 01.07.2010 02.05.2011 36 m-cy
3. Korytowanie i tłuczniowanie sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 Wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Na tak przygotowanej podbudowie została wykonana nakładka z frezu asfaltowego 08.03.2010 12.03.2010 36 m-cy
4. Układ dróg wraz z infrastrukturą techniczną na terenach inwestycyjnych na przedpolu Kopalni w Ornontowicach (Budowa ul. Skośnej 2009-2010) Budowa jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6m na odcinku od ulicy Zamkowej do wjazdu na Kopalnię, budowa 10 studni kanalizacji deszczowej Ø1000, oraz sieci kanalizacji deszczowej Ø250 - 118,5m; Ø300 - 174,5m 25.02.2010 24.06.2010 36 m-cy
5. Roboty towarzyszące 04.10.2010 18.10.2010 36 m-cy
6. Inspektor nadzoru 25.02.2010 30.06.2010 -
7. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z 5 jednostkami zewnętrznymi, 1 wewnętrzną, 21 jednostkami wewnętrznymi kasetonowymi i 1 kpt elektrycznej szafy sterującej 22.12.2009 8.04.2010 36 m-cy
8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego + Inspektor nadzoru Ocieplenie elewacji wraz z tynkiem, wymiana okien, izolacja pionowa i drenaż opaskowy 15.10.2009 31.08.2010 36 m-cy
9. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – roboty dodatkowe Roboty dodatkowe obejmowały budynek Szkoly, Przedszkola i   Sali Ginastycznej 08.04.2010  29.04.2010  36 m-cy
10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – roboty dodatkowe Roboty doatkowe związne z kanalizacją zewnetrzną i kanalizacją sanitarną wewnętrzną 29.09.2010 12.10.2010 36 m-cy
11. Budowa mieszkań socjalnych Budowa budynku socjalnego, mieszczącego 16 mieszkań, 2 pomieszczenia pomocnicze wraz z przyłączami wod. – kan., energetycznymi, c.o., drogą dojazdową, tereny zieleni, dojścia piesze, miejsca postojowe i plac gospodarczy 23.12.2009 23.08.2010 36 m-cy
12. Roboty towarzyszące 04.10.2010 22.12.2010 36 m-cy
13. Inspektor nadzoru 27.01.2010 31.08.2010 -
14. Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach etap I i V Wykonanie ścieżek w parku, odbudowa stawu nr 2 wraz z wyspą, nasadzenie zieleni, budowa oświetlenia oraz montaż małej architektury  15.09.2009 15.12.2010 36 m-cy
15. Roboty towarzyszące 23.12.2010 28.12.2010 36 m-cy
16. Inspektor nadzoru 28.04.2010 31.12.2010 -
17. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Akacjowej 20 + Inspektor nadzoru Wykonanie 10 miejsc postojowych 23.04.2010 20.05.2010 36 m-cy
18. Wykonanie chodnika południowego przy ul. Akacjowej w rejonie kompleksu boisk sportowych Wykonaniu chodnika o szerokości 1,5m z betonowej kostki brukowej na odcinku od ul. Akacjowej do drogi dojazdowej do zespołu boisk sportowych Orlik 2012 25.03.2010 20.04.2010 36 m-cy
19. Wykonanie chodnika północnego przy ul. Akacjowej w rejonie kompleksu boisk sportowych Wykonanie chodnika o szerokości 1,5m z betonowej kostki brukowej wraz ze schodkami na odcinku od ul. Akacjowej do drogi dojazdowej do zespołu boisk sportowych Orlik 2012 25.03.2010 20.04.2010 36 m-cy
20. Przebudowa słupów SN przy ul. Okrężnej Zadanie polegało na przebudowie słupów SN 15.07.2010 30.07.2010 36 m-cy
21. Skablowanie linii napowietrznej w obrębie budowy Orlika przy ul. Okrężnej Ułożenie linii kablowej w związku z przebudową słupów sN w rejonie budowy kompleksu boisk sportowych Orlik przy ul. Okrężnej 7.06.2010 29.06.2010 36 m-cy
22. Kanalizacja deszczowa przy ul. Zwycięstwa w kierunku działki nr 1987/38 Wykonano odc. kan. deszcz. z rur PP Ø300 – 118,0 m, PVC110 -43,5m oraz koryto odw.- 123m 23.08.2010 22.09.2010 36 m-cy
23. Przebudowa słupów nN przy ul. Żabik Przebudowa 2 słupów nN przy ul. Żabik 07.06.2010 25.06.2010 36 m-cy
24. Budowa przyłącza energetycznego przy ul. Żabik Budowa przyłącza energetycznego do budynku socjalnego przy ul. Żabik 25.10.2010 29.10.2010 36 m-cy
25. Wykonanie ogrodzenia w rejonie mieszkań socjalnych Wykonanie ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych: 3 odcinki o długości 38,0m; 4,00m i 68,70m wraz z bramą pożarową i furtką. -- Stalowa bariera ochronna – jednostronna o długości 3,00m 16.08.2010 17.09.2010 36 m-cy
26. Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach Modernizacja wewnętrznej instalacji C.O. i kotłowni olejowej oraz roboty remontowe ogólnobudowlane Sali, sceny i reżyserki 13.05.2010 11.08.2010 36 m-cy
27. Roboty dodatkowe 01.09.2010 07.10.2010 36 m-cy
28. Inspektor nadzoru 17.05.2010 11.09.2010 -
29. Budowa boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy ul. Akacjowej Budowa boiska o nawierzchni z sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza socjalnego 23.07.2009 30.04.2010 60 m-cy
30. Inspektor nadzoru 17.08.2009 26.04.2010 -
31. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-sztniowym) w Ornontowicach przy ul. Okrężnej Budowa boiska o nawierzchni z sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza socjalnego 01.07.2010 25.11.2010 36 m-cy                          60 m-cy
32. Roboty towarzyszące 19.11.2010 30.11.2010 36 m-cy
33. Inspektor nadzoru 01.07.2010 25.11.2010 -
34. Inspektor nadzoru 01.07.2010 25.11.2010 -
35. Budowa oświetlenia sięgacza ulicy Zwycięstwa obok nasypu kolejowego Wykonanie oświetlenia – 5 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz lampami SON-T 150W 25.10.2010 29.10.2010 36 m-cy
36. Budowa oświetlenia obok budynku socjalnego Wykonanie oświetlenia obok budynku socjalnego – SGS 70W - 8szt. 25.10.2010 29.10.2010 36 m-cy
37. Model ławki parkowej Wykonanie modelu ławki parkowej (w tym model odlewniczy do odlewania podstaw do kosza na śmieci oraz stojaków rowerowych)  25.10.2010 29.10.2010 36 m-cy
38. Pogłębienie oraz wyprofilowanie rowu przy ul. Okrężnej Wykonanie udrożnienia oraz pogłębienia rowu, wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem, ułożenie korytek ściekowych odwadniających skarpę  19.11.2010 30.11.2010 36 m-cy
39. Wykonanie ogrodzenia w rejonie budynku mieszkalnego Żabik 9 Wykonanie ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych wraz z bramą pożarową i furtką dodano 2011-12-02 07:41:01 przez Dariusz Spyra

  « Powrót