Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2006r. - inwestycje zrealizowane

Wersja do druku drukuj

            Uchwalony 15 grudnia 2005r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2006 zakłada realizację inwestycji o charakterze projektowo - budowlanym oraz zadań o charakterze remontowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na 
Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy całkowity Wykonawca Data rozpoczęcia Data zakończenia
   I .             INWESTYCJE I REMONTY
1.

Wykonanie wodociągu przy ul. Leśnej i Orzeskiej - I etap

Budowa sieci wodociągowej PE Ø 110 mm na odcinku od budynku nr 61 przy ul. Leśnej do ul. Orzeskiej a następnie wzdłuż ul. Orzeskiej (do bud. Nr 96) o dł. 568 mb wraz z 9 przyłączami.

Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych
Jan Trochim, ul. Przejazdowa 28, Tychy

22.05.2006

24.07.2006

2.

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej

Wykonanie zarurowania rowu otwartego, rurociąg Ø 400 mm, długości ok. 64 mb wraz z mikroniwelacją terenu

ECO-HANBUD Jan Motowidło ul. Dolna 90 44-218 Rybnik

16.10.2006

27.10.2006

3.

Modernizacja przepustu przy ul. Marzankowice

Demontaż istniejącego przepustu oraz wykonanie nowego z wydłużeniem o 3 mb do 10 mb długości wraz z umocnieniem skarp

ZRBKiO Krzysztof Ogrodowski ul. Tuystyczna 1b, 44-207 Rybnik

5.09.2006

19.09.2006

4.

Wykonanie II etapu drogi do przepompowni P2 i P3

Remont (odtworzenie nawierzchni) ulicy Zamkowej - II etap drogi do przepompowni P2 i P3 z kostki brukowej betonowej na odcinku 90,3 mb.

ZRBKiO Krzysztof Ogrodowski ul. Tuystyczna 1b, 44-207 Rybnik

9.06.2006

24.07.2006

5.

Budowa parkingu przy ul. Akacjowej nr 9

Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na osiedlu przy ul. Akacjowej 9

Zakład Remontowo-Budowlany, Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski, ul. Turystyczna 1b,
44-207 Rybnik

24.07.2006

11.08.2006

6.

Wykonanie zatoczek mijania na ul. Nowej i Granicznej

Wykonanie 2 zatoczek mijania przy ul. Nowej oraz 1 przy ul. Granicznej

BUTRANS Sp. z o.o. ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice

23.10.2006

27.10.2006

7.

Zakup progu zwalniającego przy ul. Leśnej

Dokonano zakupu i montażu progu zwalniającego przy ul. Leśnej w rejonie posesji nr 2

PPUH "PERFEKT" ul. Witczaka 14, 41-902 Bytom

29.03.2006

5.05.2006

8.

Budowa oświetlenia przy ul. Jasnej, Słonecznej i Nowej

Realizacja zadania polegała na budowie łącznie 64 punktów świetlnych przy ulicy Jasnej (5), Słonecznej (15) i Nowej (44), lampy sodowe na słupach stalowych ocynkowanych malowanych na czarno

Zakład Usług Elektrycznych "TOM-ELEKTRO" Antoni Tomala ul. Żytnia 4a 44-336 Jastrzębie Zdrój

5.06.2006

30.08.2006

9.

Budowa oświetlenia przy ul. Marzankowice

Realizacja zadania polegała na budowie 37 punktów świetlnych (lampy sodowe na słupach stalowych ocynkowanych malowanych na czarno) przy ulicy Marzankowice

ENERGOBUD sp. j. ul. Kokota 229, 41-711 Ruda Śląska

27.04.2006

25.07.2006

10.

Budowa oświetlenia przy ul. Polnej

Realizacja zadania polegała na budowie 8 punktów świetlnych przy ulicy Polnej

Zakład Usług Elektrycznych "TOM-ELEKTRO" Antoni Tomala ul. Żytnia 4a 44-336 Jastrzębie Zdrój

5.06.2006

18.07.2006

11.

Budowa chodnika przy ul. Chudowskiej i Zwycięstwa

Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,0 m i dł. 340 mb wraz z kładką dla pieszych nad Potokim Ornontowickim 

Zakład Remontowo-Budowlany, Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski, ul. Turystyczna 1b,
44-207 Rybnik

17.07.2006

29.08.2006

12.

Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Chudowskiej i Zwycięstwa

Realizacja zadania polegała na budowie 7 punktów świetlnych przy chodniku wzdłuż ulicy Chudowskiej i Zwycięstwa

Zakład Usług Elektrycznych "TOM-ELEKTRO" Antoni Tomala ul. Żytnia 4a 44-336 Jastrzębie Zdrój

17.07.2006

7.08.2006

13.

Budowa drogi dojazdowej ul. Grabowa

Budowa drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej (długość 340 mb), stanowiącej ulicę Grabową wraz z kanalizacją deszczową

Zakład Remontowo-Budowlany, Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski, ul. Turystyczna 1b,
44-207 Rybnik

28.07.2006

27.09.2006

14.

Rozbiórka oraz budowa ogrodzenia wtórnego przy parkingu w centrum Gminy

Inwestycja polegała na wykonaniu ogrodzenia parkingu w rejonie Urzędu Gminy przy ul. Zwycięstwa. Prace polegały na demontażu istniejącego ogrodzenia oraz na montażu przęseł drewnianych do słupków stalowych i ich impregnacji metodą grzybobójczą

Przedsiębiorstwo Budowlane Kompleks Krzysztof Króliczek i Wspólnicy Sp. J., ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 18a, 44-338 Jastrzębie Zdrój

27.04.2006

9.05.2006

15.

PBW i wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

PBW klimatyzacji w następujacych pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy: Wydział Finansowy i Budżetu - podatki i opłaty lokalne, kasa oraz pomieszczenie serwerowni)

TERMO-KLIMA MK Marek Kurtyka ul. Gen. Z. W. Jankego 11 40-615 Katowice

PBW 17.02.2006 realizacja 4.07.2006

PBW 31.03.2006 realizacja 24.07.2006

16.

PBW i wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Cichej

Zakres zadania obejmował sieć kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 250 metrów z rur żelbetowych Wipro o średnicy Ø 800mm. 

Pracownia Usługowo-Projektowa Ewa Kuśka, ul. P. Skargi 33, 43-241 Łąka / ZRBKiO Kzysztof Ogrodowski ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik

PBW 9.05.2006 realizacja 3.11.2006

PBW 31.10.2006 realizacja 21.12.2006

17.

PBW wraz z wykonaniem doświetlenia ul. Zwycięstwa - sięgacz

Montaż dodatkowego oświetlenia na podstawie umowy z GZE Vattenfall. Zadanie obejmowało zakup i dowieszenie 10 sztuk lamp, 3 na ul. Zwycięstwa, 2 na ul. Kolejowej oraz 5 na ul. Orzeskiej 

Firma Usługowo-Handlowa "MATEO" Janusz Jeziorski, ul. Mikołowska 24, 43-180 Orzesze

15.03.2006

3.07.2006

18.

Uporządkowanie terenu obok szaletów komunalnych

Uporządkowanie i rekultywacja terenu w rejonie szaletów komunalnych z wyprofilowaniem skarp oraz obsianiem trawą

Zakład Remontowo-Budowlany, Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski, ul. Turystyczna 1b,
44-207 Rybnik

14.07.2006

28.07.2006

19.

Doświetlenie dróg gminnych (Marzankowice, Boczna)

Inwestycja polegała na doświetleniu ul. Marzankowice - 2 szt., oraz ul. Bocznej - 3 szt.

Zakład Usług Elektrycznych "TOM-ELEKTRO" Antoni Tomala ul. Żytnia 4a,44-336 Jastrzębie Zdró,j / ENERGOBUD ul. Kokota 229 Ruda Sląska

12.07.2006 12.07.2006

31.07.2006 30.08.2006

20.

Utwardzenie placu - Rynek Gminy Ornontowice

Realizacja zadania obejmowała wykonanie warstwy nawierzchni miejsc postojowych, jezdni oraz chodnika z kostki brukowej (dwukolorowej) o pow. 900 m2.

Zakład Remontowo-Budowlany, Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski, ul. Turystyczna 1b,
44-207 Rybnik

30.08.2006

27.09.2006

21.

Budowa oświetlenia za budynkiem Urzedu Gminy Ornontowice

Inwestycja polegała na budowie 5 słupów oświetleniowych z oprawami kulistymi, parkowymi (5x2 klosze).

Zakład Uslug Elektrycznych "TOM-ELEKTRO" Antoni Tomala ul. Żytnia 4a, 44-336 Jastrzębie Zdrój

1.09.2006

24.09.2006

22.

Rozbiórka budynku nr 8 na osiedlu przy ul. Akacjowej

Przeprowadzenie rozbiórki budynku mieszklanego, wielorodzinnego 4-klatkowego, 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego o nr budowlanym 8

DELFIN Sp. z o.o. Szewna ul. Graniczna 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

4.09.2006

20.11.2006

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:40:39 przez Dariusz Spyra

  « Powrót