Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2007r. - zadania projektowe

Wersja do druku drukuj

   II.             ZADANIA PROJEKTOWE

1.

PB-W wodociągu przy ul. Dworcowej i Marzankowice wraz z odcinkiem w stronę ul. Zamkowej

Sieć wodociągowa PE110mm L= ok. 2100m, przyłącza – 40 szt.

10/05/2007

29/02/2008

2.

PB-W wodociągu po wschodniej stronie ul. Orzeskiej na odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacjowej

Sieć wodociągowa PE110mm ok. 2 300 m oraz 40 przyłączy

23-02-07

30/04/2008

3.

PB-W wodociągu przy ul. Leśnej na odcinku od komory przy ul. Zamkowej do posesji nr 53 wraz z wodociągiem na osiedlu przy ul. Leśnej (Cyprysowa, Świerkowa)

Sieć wodociągowa PE110mm L= ok.1800m oraz 58 przyłączy 

10/05/2007

30/11/2007

4.

PB-W wodociągu przy ul. Łąkowej

Wodociąg PE 110 - ok. 660m oraz 13 przyłączy

31/01/2007

31/01/2008

5.

Budowa łącznika wodociągowego Zwycięstwa-Kolejowa

Sieć wodociągowa PE160mm, L= ok. 280 m, kan.odw. 200mm   L= ok. 200 m                         

09/05/2006

12/06/2007

6.

Budowa wodociągu przy ul. Klonowej

Siec wodociągowa PE110mm ok. 490m oraz 8 przyłączy

23/02/2006

08/03/2007

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zlewnia Ornontowice Południe, podzlewnia K3 zad. 2

Kanalizacja sanitarna PVC 200mm -2371m, deszcz. 400mm ok. 384m, rur.tłoczny 63 – 92m, 90mm-23m oraz przepompownia ścieków-2 szt

01/08/2005

31/03/2007

8.

Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej

Kanalizacja sanitarna PVC200mm-.228m, deszcz.PVC300 ok. 330m

02/01/2006

12/02/2007

9.

PB-W sieci wodociągowej w rejonie pawilonu handlowego i kościoła

Wodociąg PE 110 - ok. 680m oraz 4 przyłącza

06/07/2007

29/02/2008

10.

Remont drogi powiatowej ul. Zwycięstwa wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego, w tym zmianą organizacji ruchu na odcinku od północnej granicy Gminy do skrzyżowania z droga powiatową - ul. Chudowską

Podział zadania na 3 części: I - od północnej granicy Gminy do pętli autobusowej, II - od zatoki autobusowej po wschodniej stronie ulicy Zwycięstwa do skrzyżowania ul. Zwycięstwa z ul. Chudowską, III - chodnik wraz z wjazdami do posesji po stronie zachodn

VIII

XII

11.

PB-W układu dróg wraz z infrastrukturą (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa) na terenach inwestycyjnych na przedpolu Kopalni

Budowa dróg o pow. ok. 5000 m2, kanalizacji deszczowej o dł. ok. 600m, kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 450 m oraz sieci wodociągowej o dł. ok. 370 m

10/05/2007

30/04/2008

12.

PB-W budowy ul. Tartacznej II (sięgacze)

Droga o dł. ok. 400 m i szer. 4,0 m

12/03/2007

30/04/2008

13.

Budowa ul. Łąkowej

Droga o dł. 499,85 m i szer. od 3,0 do 3,5 m

31/07/2006

31/05/2007

14.

Budowa ul. K. Miarki

Droga o dł ok. 350 m. i szer. 3,5 m

31/07/2006

31/05/2007

15.

Budowa ul. Jarzębinowej

Droga o dł. 242,80 m i szer. 6,0 m oraz chodnik o dł. 232,40 m i szer. 1,5 m

31/07/2006

31/05/2007

16.

Koncepcja połączenia drogowego od drogi wojewódzkiej 925 do granicy Gminy Czerwionka-Leszczyny

Rozwiązanie komunikacyjne połączenia drogowego wraz z układem rond 

4/06/2007

04/08/2007

17.

PB-W oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Zwycięstwa

Budowa oświetlenia niskiego OPA S-70W w ilości 61 szt oraz SGS 102/150W w ilości 2 szt.

31/01/2007

30/06/2007

18.

PB-W oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Bujakowskiej

Budowa oświetlenia niskiego OPA S-70W w ilości 73 szt oraz SGS 102/150W w ilości 5 szt.

29/03/2007

31/08/2007

19.

Budowa parkingu przy ul. Żabik

Parking na 44 miejsca postojowe + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych 

15/03/2006

28/02/2007

20.

PB-W trybun na boisku sportowym

Przebudowa części trybun na boisku sportowym

13/08/2007

30/11/2007

21.

PB-W przedłużenia ul. Bankowej wraz z miejscami postojowymi za Urzędem Gminy

Budowa II etapu ul. Bankowej wraz z miejscami postojowymi

4/06/2007

30/06/2008

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:40:28 przez Dariusz Spyra

  « Powrót