Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2007r. - inwestycje zrealizowane

Wersja do druku drukuj

INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI W 2007 ROKU
            Uchwalony 20 grudnia 2006r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2007 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w opraciuo dokonywane zmiany w budzecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówo projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależości od wartości zadania. W trakcie 2007 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy całkowity Data rozpoczęcia Data zakończenia
   I .             INWESTYCJE
1.

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ciągu ul. Akacjowej, Bujakowskiej i Hutniczej oraz przebudowa wodociągu na osiedlu przy ul. Akacjowej

Etap I: 3 120,40 mb średnice PE 110, 90, 63, 50, 40, ilość przyłączy 41 szt/598 mb; Etap II: 1 146 mb, średnice PE 110, 90, 63, 40 ilość przyłączy 14 szt/168 mb; Ogółem 4 266,4 mb ilość przyłączy 55 szt/788,6 mb.

03/07/2007

30/10/2007

2.

Modernizacja odcinka wodociągu przy ul. Kolejowej

Sieć wodociągowa PE 110-63 mm ok. 220 m oraz 6 przyłączy

18/06/2007

10/07/2007

3.

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Bujakowska) z drogą powiatową (ul. Orzeska) wraz z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Ornontowice

Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 925 z drogą powiatową ul. Orzeską.W obrębie skrzyżowania wydzielono dodatkowy pas ruchu o szerokości 3,5 m tak, aby od strony Orzesza można było wydzielić lewoskręt w kierunku Ornontowic. 

27/08/2007

12/12/2007

4.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ulicy Bujakowskiej 

Wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ulicy Bujakowskiej wraz z oznakowaniem poziomym (1 pas pas jezdni o szerokości 3,10

03/12/2007

11/12/2007

5.

Ułożenie rury fi: 80mm wraz z bednarką wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ul. Bujakowskiej

Zadanie polegało na ułożeniu rury fi: 80mm wraz z bednarką wzdłuż chodnika po zachodniej stronie ul. Bujakowskiej

25/10/2007

30/11/2007

6.

Budowa ul. Tartacznej wraz z oświetleniem niskim

Budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 4,5 m; budowa 3 odcinków kanalizacji deszczowej oraz budowa oświetlenia niskiego w ilości 13 sztuk na słupach aluminiowych o wysokosci 5 m, typ SGS101/70W

27/08/2007

31/10/2007

7.

Budowa łącznika drogowego Cicha - Nowa

Utwardzenie drogi łączącej ul. Cichą z ulicą Nową. Korytowanie drogi wraz z wjazdami do posesji - dł. 478,90 m i szer. 4,5 m oraz wykonanie asfaltowania w obrębie skrzyżowań 

21/08/2007

31/10/2007

8.

Utwardzenie drogi łączącej ulicę Cichą z ulicą Nową destruktem bitumicznym - frezem o grubości 5cm

Zadanie polegało na utwardzeniu drogi destruktem bitumicznym - frezem o grubości 5 cm na długości 478 mb i szerokości 4,5 mb

27/09/2007

31/10/2007

9.

Budowa ul. Kolejowej

Inwestycja polegała na budowie 152-metrowego odcinka ulicy Kolejowej o szerokości jezdni 4 mb ograniczonej krawężnikami, budowę odwodnienia części drogi w postaci korytek odprowadzających wraz z 2 studzienkami betonowymi Ø 500 mm oraz udrożnienia istnieją

28/05/2007

28/06/2007

10.

Budowa wjazdów do posesji przy ul. Kolejowej

Zadanie polegało na wykonaniu wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej

20/08/2007

30/08/2007

11.

Budowa zbiornika bezodpływowego w rejonie Urzędu Gminy

Szambo dwukomorowe o poj. V = 12 m3 z bet. - 1szt.

14/03/2007

14/03/2007

12.

Budowa oświetlenia przy drodze dojazdowej do Kopalni

Inwestycja polegała na montażu 5 wysięgników rurowych na słupach linii napowietrznej nn wraz z oprawami oświetlenia zewnętrznego – lampy oświetleniowe SGS 102/100.

4/06/2007

30/06/2007

13.

Wykonanie doświetlenia ulicy Krótkiej

Zadanie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w ilości 3 słupów linii nN wraz z oprawami opświetleniowymi typu SGS 102/150 oraz źródłem światła SON-T 150 W

29/11/2007

19/12/2007

14.

Wykonanie doświetlenia sięgaczy ulicy Zwycięstwa w rejonie posesji nr 51, 57

Zadanie polegało na montażu oświetlenia ulicznego w ilości 6 opraw oświetleniowych typu SGS 102/70 wraz ze źródłem światła SON-T 70 W

29/11/2007

19/12/2007

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:40:17 przez Dariusz Spyra

  « Powrót