Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2008r. - inwestycje zrealizowane

Wersja do druku drukuj

            Uchwalony 12 grudnia 2007r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2008 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w opraciu o dokonywane zmiany w budzecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówo projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą w zależości od wartości zadania. W trakcie 2008 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Lp. Nazwa inwestycji Zakres rzeczowy całkowity Data rozpoczęcia Data zakończenia
   I .             INWESTYCJE
1.

Wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy do budynków jednorodzinnych wraz z instalacjami wodomierzowymi w rejonie ul. Kolejowej i Polnej w Ornontowicach oraz remontu wodociągu przesyłowego zasilającego szyb VI

Sieć wodociągowa PE 110 - 1975m, PE 63 - 182m, przyłącza PE 40 - 617m 32szt., PE 90 - 38m, węzły wodomierzowe - 32szt., wodociąg przesyłowy PE 160mm - 1587m

09.05.2008

05.11.2008

2.

Rozbudowa wodociągu przy ul. Cichej na odcinu od ul. Krótkiej do potoku po stronie północnej

Sieć wodociągowa PE 90mm - 186m,

07.07.2008

13.08.2008

3.

Łącznik wodociągowy DN 160mm PE w rejonie ul. Zwycięstwa i Kolejowej w Ornontowicach wraz z odwodnieniem komór wodociągowych zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa

Wodociąg PE 160mm - 327m, kanalizacja deszczowa PVC 200 - 238m

23.06.2008

22.09.2008

4.

Budowa kanalizacji przy ul. Tartacznej

Kanalizacja deszczowa PVC 300 - 332m, kanalizacja sanitarna PVC 200 - 238m, PVC 160 - 32,5m

22.09.2008

24.11.2008

5.

Kanalizacja deszczowa przy ul. Krótkiej

Kolektor fi 200mm - 118,90m, fi 160mm - 24,10m; nawierzchnia asfaltowa 238m2

05.09.2008

17.11.2008

6.

Kanalizacja deszczowa przy ul. Kolejowej

Odcinek kanalizacji deszczowej fi 300mm - 60m, fi 250mm - 43m, wpusty uliczne - 3 szt.,

27.06.2008

29.08.2008

7.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Orzeskiej 

Budowa pełnowymiarowej zatoki autobusowej o dł. 66m i szer. 4,0m

07.08.2008 22.09.2008 01.12.2008

24.09.2008 26.09.2008    05.12.2008

8.

Budowa ul. Ogrodowej

Droga o dł. 225m i szer. 4,5m oraz chodnik o dł. 25m i szer. 1,20m

24.04.2008

23.06.2008

9.

Budowa ul. Jarzębinowej                                         (+ roboty dodatkowe)

Droga o dł. 242m i szer. 6,0m oraz chodnik o dł. 230m i szer. 1,50m

11.07.2008 25.08.2008

02.09.2008 10.09.2008

10.

Budowa chodnika ul. Grabowa

Chodniki wewnątrzosiedlowe o szer. 2,0m oraz dł. 35,75m oraz 47,30m

09.06.2008

30.06.2008

11.

Budowa ciągu pieszego przy ul. Grabowej

Budowa ciągu pieszego wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych oraz barierek ochronnych na skrzyżowaniu

01.12.2008

19.12.2008

12.

Chodniczki do placów zabaw

Wykonanie chodniczków do placów zabaw przy ul. Akacjowej, Chudowskiej i Jasnej

28.11.2008

05.12.2008

13.

Modernizacja opraw oświetleniowych - ul. Kolejowa od ul. Dworcowej do Pośredniej

Wymiana starych opraw (19szt.) na nowe o mniejszej mocy 70W (38szt)

12.09.2008

30.09.2008

14.

Oświetlenie placów zabaw

Plac zabaw przy ul. Akacjowej - 2 lampy ośw. SGS 150 W - SON-T 150 W. Plac zabaw przy ul. Chudowskiej - 2 słupy ośw. RUDA 7 - SGS 150 W - SON-T 150W. Plac zabaw przy ul. Jasnej - 2 słupy ośw. RUDA 7 - SGS 150 W - SON-T 150W. Plac zabaw przy ul. Żabik - 2 lampy ośw. SGS 150 W - SON-T 150 W

10.09.2008

30.09.2008

15.

Oświetlenie przystanku autobusowego

Oświetlenie przystanku 2 punktami świetlnymi o mocy 150 W

28.11.2008

15.12.2008

16.

Oświetlenie wyjazdu z ulicy Okrężnej

Oświetlenie wyjazdu 1 punktem świetlnym o mocy 150 W

01.12.2008

17.12.2008

17.

Doświetlenie ulicy Kolejowej

Doświetlenie ulicy 3 punktami świetlnymi SGS 150W - SON-T 150W

28.11.2008

15.12.2008

18.

Przedłużenie oświetlenia ul. Jarzębinowej

Budowa 5 nowych punktów świetlnych SGS 150W-SON-T 150W

11.09.2008

26.09.2008

19.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Akacjowej

Budowa 10 miejsc parkingowych

01.12.2008

19.12.2008

20.

Budowa 4 placów zabaw na terenie gminy

Dostawa 4 placów zabaw wraz z ogrodzeniem na ulicach: Akacjowej, Chudowskiej, Jasnej i Żabik 

11.08.2008

24.09.2008

21.

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu

Wymiana części ogrodzenia cmentarza na odcinku 115m wraz z bramą przesuwną oraz furtką

26.08.2008

12.11.2008

22.

Trybuny na boisku                         (+ roboty dodatkowe)

Przebudowa części trybun wraz z montażem nowych siedzisk i przełożeniem istniejących. Łączna suma krzesełek po moderniacji wynosi 206 sztuk.

07.08.2008 30.10.2008

03.10.2008 07.11.2008

23.

Wykonanie robót ziemnych wraz z warstwami odsączającymi pod boisko do piłki siatkowej

Wykop ziemi pod boisko do piłki siatkowej (8,0 x 16,0 m) wraz z ułożenieum geowłókniny oraz drenażu z rur z tworzyw sztuscznych

30.10.2008

07.11.2008

24.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum

Wykonanie nowej płyty boiska wraz z remontem chodników i ogrodzenia 

31.07.2008

08.10.2008

25.

Zabudowa siatek osłonowych na boiskach sportowych

Budowa siatek osłonowych za bramkami (piłkochwyty) o dł. 30m na boiskach przy ul. Zwycięstwa i Klasztornej

17.04.2008

16.05.2008

 

 

 

 

 

   II.             REMONTY

1.

Remont oświetlenia w Parku Gminnym

Wymiana słupów oświetleniowych oraz opraw SGS 150 W - 11 szt.

27.06.2008

04.07.2008

2.

Zasypanie zarurowanego jaru oraz uregulowanie wód powierzchniowych w rejonie cmentarza

Uporzadkowanie terenu oraz regulacja wód powierzchniowych

09.06.2008

30.06.2008

3.

Wzmocnienie skarpy przy ul. Marznkowice

Wzmocnienie skarpy płytami ażurowymi w pasie dorgowym przy granicy z ogrodzeniem posesji

29.08.2008

02.09.2008

4.

Uporządkowanie terenu przy ul. Żabik

Wywóz ziemi oraz uporzadkowanie terenu przy ul. Żabik

30.10.2008

07.11.2008

5.

Udrożnienie Potoku Łąkowego na odcinku od wjazdu na Kolonię Beksza do skrzyżowania z Potokiem Solarnia

Udrożniono potok - dł. 300mb, przepust fi:1000 - 6m, przepust fi: 300 - 6m; ażurowe wzmocnienie skarp - 21,4m2

05.09.2008 27.11.2008

21.11.2008 04.12.2008

6.

Remont gabinetu ginekologiczno-urologicznego w Gminnym Ośrodku Zdrowia

Adaptacja pomieszczeń na: gabinet ginekologiczno-urologiczny (16,13m2) z pełnym zapleczem tj. pomieszczeniem dla pielęgniarki (15,18m2) i pomieszczeniem higieny osobistej kobiet (3,49m2) oraz pokój zabiegowy dla dzieci (16,37m2).

01.12.2008

22.12.2008

7.

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych w pomieszczeniu 003 UG dostosowujących to pomieszczenie do funkcjonowania Kancelarii Tajnej

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Kancelarii Tajnej

28.07.2008

31.10.2008

 

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:39:57 przez Dariusz Spyra

  « Powrót