Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2009r. - zadania projektowe

Wersja do druku drukuj

   II.             ZADANIA PROJEKTOWE
1.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zlewnia Ornontowice Płd, podzlewnia K-3 zad. 2 (ul. Polna)

Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej PVC200 ok.. 135mb,przepompownia ścieków - 1kpl, przyłącza 32 szt. PVC160 400mb, PE63 685mb

13.01.2009

15.07.2009

-

2.

PB-W oczyszczalni Ornontowice - Północ

Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.. 1000 m3/d

12.03.2009

12.03.2011

-

3.

PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok.. 300 ha

18.06.2009

18.06.2011

-

4.

PB-W sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej z podziałem na 3 etapy

Dokumentacja ok. 6,1km sieci wodociągowej PE110 oraz ok.. 160 przyłączy

5.08.2009

30.03.2010

 

5.

PB-W sieci wodociągowej przy ulicy Nowej i Granicznej z podziałem na 2 etapy

Dokumentacja ok.. 2400mb sieci i ok.. 30 przyłączy

29.07.2009

15.03.2010

 

6.

PBW sieci wodociągowej przy ul. Orzeskiej od ul. Dworcowej do ul. Działkowej

Dokumentacja sieci wodociągowej PE110 ok.. 1250mb oraz przyłącza d0 31 budynków

26.08.2009

31.12.2009

 

7.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu - Projekt budowlano-wykonawczy remontu ulicy Dworcowej z przebudową wybranych elementów pasa drogowego, w tym ciąg pieszy. Odcinek od DW 925 do projektowanego ronda w ulicy Orzeskiej,
Projekt budowlano-wykonawczy remontu ulicy Zwycięstwa z przebudową wybranych elementów pasa drogowego, w tym chodnik. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Chudowską do ulicy Nowej

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu

Dworcowa 8.10.2009 Zwyciestwa 7.09.2009

Dworcowa 15.12.2009 Zwycięstwa 15.12.2009

 

8.

Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ulicy Orzeskiej od kościoła do skrzyżowania z ulicą Dworcową; projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ulicy Zamkowej od kopalni do ulicy Żabik /strona zachodnia/; projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ulicy Zamkowej od kościoła
do wjazdu na kopalnię /strona wschodnia/

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu

12.10.2009

22.12.2009

 

9.

Projekt połącznia drogowego od stacji paliw do układu dróg na Przedpolu Kopalni

Odcinek drogi od ulicy Zamkowej do projektowanego układu dróg na Przedpolu Kopalni o dł. ok. 150 m

27.02.2009

27.05.2009

-

10.

PB-W chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ulicy Akacjowej

Modernizacja chodników wraz z budową miejsc parkingowych

12.10.2009

26.02.2010

 

11.

PB-W chodnika przy ulicy Żabik

Modernizacja chodników

12.10.2009

26.02.2010

 

12.

PBW sięgacza ul. Zwycięstwa w rejonie nasypu kolejowego

Dokumentacja sięgacza ul. Zwycięstwa o szer. 4,5m z kostki betonowej brukowej

12.10.2009

31.05.2010

 

13.

Modernizacja instalacji C.O. w kotłowni UG

Dokumentacja modernizacji instalacji C.O. z rozdziałem na część Urzędu i Banku

02.03.2009

21.05.2009

-

14.

PBW systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku UG

Dokumentacja instalacji klimatyzacji - 3 układy z 19 jednostkami wewnętrznymi

20.05.2009

30.06.2009

 

15.

Projekt odwodnienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Dokumentacja wykonania odwodnienia i izolacji pionowych w związku z termomodernizacją obiektu

27.02.2009

27.05.2009

-

16.

Wykonanie projektu przebudowy zespołu szatni przy sali gimnastycznej w SP w Ornontowicach wraz z projektem pomieszczenia na piec podgrzewający wodę w budynku szkoły

Przebudowa szatni przy Sali gimnastycznej 

28.05.2009

15.09.2009

-

17.

Plan rozwoju energooszczędnych systemów oświetleniowych

Wprowadzenie planów oszczędnościowych dla oświetlenia ulicznego

1.07.2009

20.11.2009

-

18.

Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 20 kV oraz linii kablowej nN w rejonie ulicy Zamkowej

Przebudowa linii SN 20 kV oraz nN w rejonie projektowanego ronda

28.05.2009

21.09.2009

-

19.

Dokonanie zmian w PB-W budynku socjalnego wraz z drogą dojazdową

Zmiany w projekcie konieczne do ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania

19.03.2009

27.03.2009

-

20.

PBW odbudowy Potoku Solarnia i Łąkowego

Dokumentacja odbudowy Potoku Solarnia do ul. Nowej i Łąkowego do ul. Cichej

2.09.2009

2.05.2010

 

21.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku na boisku sportowym w Ornontowicach wraz z pozyskaniem środków pomocowych

Aktualizacja 

19.01.2009

30.04.2009

-

22.

PBW boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy ul. Świerkowej

Dokumentacja boiska o nawierzchni z sztucznej trawy z wiatą i ogrodzeniem

6.10.2009

8.03.2010

 

23.

PBW boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012 w płn części gminy

Dokumentacja boiska o nawierzchni z sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza socjalnego

6.10.2009

8.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

III.       WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

1.

PBW łącznika Orzeska-Zamkowa wraz z dwoma rondami

Dokumentacja drogowa + branże integralne łącznika oraz dwóch rond

22.09.2008

21.09.2009

-

2.

PBW modernizacji ul. Leśnej

Dokumentacja budowy drogi oraz oświetlenia

3.07.2008

30.09.2009

-

3.

PBW budynku socjalnego wraz z drogą dojazdową

Dokumentacja z pozwpleniem na budowę

7.08.2008

30.04.2009

-

4.

PBW kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do posesji nr 18

Dokumentacja z pozwpleniem na budowę

20.06.2008

30.04.2009

-

5.

Adaptacja projektu "Moje boisko Orlik 2012"

Adaptacja rekomendowanego projektu wraz z dokonaniem uzgodnień i pozwoleniem na budowę

1.09.2008

30.06.2009

-

 

 

 

 

 

 

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:39:46 przez Dariusz Spyra

  « Powrót