Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Regulamin Przyznawania Statuetek Ornontowickie Bzy

Wersja do druku drukuj

1. Gmina Ornontowice za wybitne zasługi i osiągnięcia dla jej rozwoju oraz rozsławienia, ustanawia coroczne wyróżnienia dla osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i przedsiębiorców.
2. Wyróżnienie stanowi statuetka „Ornontowickie Bzy”.
3. W każdym roku przyznaje się maksymalnie 10 wyróżnień w poniższych kategoriach:

  • Działalność Społeczna
  • Przedsiębiorczy i Operatywni
  • Dla Ornontowic

4. Kandydatów do wyróżnień Kapitule zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje; Wójt Gminy, Organizacje Społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze do rady gminy.
5. Do wniosku należy dołączyć pełną charakterystykę proponowanej do wyróżnienia osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub przedsiębiorcy.
6. Statuetka przyznawana jest tylko raz danej osobie.
7. Termin zgłaszania propozycji ustala się do dnia 30 kwietnia każdego roku.
8. Kapituła w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów dokonuje wyboru wyróżnionych.
9. Rozstrzygnięcie Kapituła przedstawia Radzie Gminy na najbliższej sesji.
10. Wręczenie wyróżnień następuje na uroczystej Sesji Rady Gminy w miesiącu czerwcu każdego roku.

dodano 2013-03-28 07:22:46 przez

  « Powrót