Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Atmosfera

Wersja do druku drukuj

Atmosfera

Klimat

Wiatry

W Ornontowicach występuje przewaga wiatrów zachodnich (21% dni w roku) o średniej prędkości 4,1 i południowo – zachodnich (20% dni w roku) o średniej prędkości 4,1 m/s. W okresie letnim najrzadziej wieją wiatry północne (6,3%) i południowe (6,5%). Podobne warunki anemologiczne występują w okresie zimowym. Przeważają wiatry słabe od 0 m/s do 5 m/s. W latach 1961 – 1990 średnia prędkość wiatru wynosiła 3,3 m/s, ale zanotowano również występowanie wiatrów silnych, wiejących z kierunku zachodniego i południowego.


 

Temperatura 

Najzimniejszym miesiącem w roku jest styczeń (średnia wieloletnia – 2,7 oC), a najcieplejszym lipiec (+17,4 oC). Wiosną temperatura rośnie od +2,6 oC w marcu do +13 oC w maju. Jesienią spada z +13,1 oC we wrześniu do +3,5 oC w listopadzie.


 

Opady atmosferyczne, mgły oraz wilgotność względna powietrza 

Rozkład średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych w ciągu roku na obszarze Gminy Ornontowice jest zróżnicowany (tab. nr 3) i kształtuje się od 48,7 mm w styczniu do 96,7 mm w lipcu. Roczna średnia suma opadów z wielolecia wynosi 772,9 mm.

Średnie roczne wartości wilgotności względnej powietrza na obszarze Gminy nie różnią się zasadniczo od parametrów charakterystycznych dla całej Wyżyny Śląskiej i wynoszą średnio ok. 7,5%. Najniższą wilgotnością względną powietrza charakteryzują się miesiące letnie.

Najwięcej dni z mgłą notuje się w miesiącach jesiennych (wrzesień – listopad). Najmniej mgieł występuje w czerwcu i lipcu.


 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Na stan powietrza atmosferycznego w Gminie Ornontowice największy wpływ ma działalność KWK „Budryk” S.A. oraz niska emisja. Do źródeł emisji zorganizowanej na terenie Zakładu Głównego KWK „Budryk” S.A. można zaliczyć: kotłownię, szyb nr II - wentylacyjny, wydechowy. Źródła emisji niezorganizowanej stanowią procesy i urządzenia zlokalizowane w hałdach technologicznych i na terenie otwartym.

Poważny problem stanowi zjawisko niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń powietrza pochodzących z palenisk domowych i lokalnych kotłowni, w których bardzo często spala się węgiel niskiego gatunku oraz muł węglowy. Ogrzewanie indywidualne stanowi znaczące źródło zanieczyszczeń powietrza w Gminie, ponieważ węgiel kamienny, brunatny oraz miał węglowy w warunkach pracy pieców domowych nie spala się całkowicie. Obserwuje się brak zjawiska dopalania paliw, przez co te paliwa są głównymi emitorami tlenku węgla.

Należy podkreślić, że wszystkie lokalne kotłownie będące własnością Gminy zostały zmodernizowane. Kotły węglowe zostały zamienione na olejowe bądź opalane gazem ziemnym. W ciepłowni w Ornontowicach zainstalowane zostały baterie cynkowe o sprawności odpylania 83% - 85%.

Dodatkowe źródło zanieczyszczeń powietrza stanowi emisja z obszarów przyległych (Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Rybnickiego Okręgu Węglowego) oraz emisja spalin koncentrująca się wzdłuż sieci szlaków komunikacyjnych.


 

 

Nie pla śmieci! »
Wypalanie traw »
Aktualna jakość powietrza »

opracował: UG Ornontowice
dodano 2014-01-16 09:34:13 przez

  « Powrót