Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zmiany organizacyjne w Komisariatach Policji w Orzeszu i Łaziskach Górnych

Wersja do druku drukuj

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lutego 2016 roku zmienia się system pracy w Komisariatach Policji w Orzeszu oraz Łaziskach Górnych. 

 

 

Wprowadzone zmiany polegać będą na tym, że w obiektach tych nie będzie w godzinach nocnych służby dyżurnej. Wszystkie zgłoszenia telefoniczne przyjmowane będą przez dyżurnego komendy w Mikołowie, możliwy będzie również kontakt z dyżurnym KPP w Mikołowie przez wideodomofony znajdujące się przy wejściach do obu Komisariatów.

Planowane zmiany organizacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie oraz podległych Komisariatach Policji w Łaziskach Górnych oraz Orzeszu mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez skierowanie w teren większej liczby funkcjonariuszy. Głównym celem przedstawionych zmian organizacyjnych jest udoskonalenie oraz racjonalizacja struktur Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, a także poprawa sprawności działania podległych jednostek w realizacji ich ustawowych zadań. W tej zmianie chodzi o zwiększenie liczby funkcjonariuszy tam, gdzie są najbardziej potrzebni czyli na ulicach nie zaś za biurkami. Świat i przestępczość nie stoją w miejscu i policja musi reagować na zmiany. Przeprowadzono szczegółową analizę, na podstawie której stwierdzono, iż mieszkańcy w niewielkim zakresie kontaktują się osobiście z policją wieczorem i w nocy, większość spraw zgłaszanych jest telefonicznie. Telefony alarmowe 112 i 997 i tak już od dłuższego czasu są usytuowane i kierowane są do mikołowskiej jednostki. Dzięki likwidacji służby dyżurnej na komisariatach zyskujemy 10 etatów do pracy w terenie, wskutek czego nastąpi wzmocnienie ilości funkcjonariuszy na drodze, co na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.


Jednocześnie informujemy, iż budynki komisariatów będą wyposażone w numery telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz numery służbowych telefonów komórkowych policjantów będących na nocnym patrolu na terenie Łazisk Górnych, Orzesza czy Ornontowic, którzy będą mogli również obsłużyć petenta i podjąć stosowne czynności. Ponadto budynki komisariatów będą wyposażone w wideodomofony, dzięki którym będzie możliwy bezpośredni kontakt w każdej sprawie z dyżurnym mikołowskiej komendy bądź z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podległych Komisariatach w porze dziennej. Zapewniamy Państwa, że wprowadzane zmiany mają na celu tylko i wyłącznie skierowanie w teren większej ilości funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo naszego powiatu. Nie jest planowane zamykanie komisariatów w Łaziskach Górnych oraz Orzeszu.
 

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w Komisariacie Policji proszę dzwonić pod 1 z 3 przycisków videodomofonu lub telefony alarmowe:

  • 997
  • 112

Jednocześnie przypominamy numery telefonów dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie:

  • 32 7377255 - dyżurny mikołowskiej komendy
  • 32 7377200 - zastępca dyżurnego mikołowskiej komendy

oraz numery kontaktowe policjantów pełniących służbę w komisariacie:

  • 32 3248610 - Komisariat Policji w Orzeszu
  • 723655883 - numer służbowy policjantów będących w terenie na terenie podległym KP Orzesze.

dodano 2016-02-01 09:23:23 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót