Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Historia OSP w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj

Historia straży pożarnej na ziemi śląskiej sięga roku 1875. W Ornontowicach pierwsza drużyna została powołana 1927 roku, dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców. Podczas zebrania organizacyjnego, które odbyło się 5 maja wybrano Zarząd OSP Ornontowice, którego prezesem został ówczesny naczelnik gminy, P. Ignacy Zdzieblik. Skarbnikiem został Wiktor Malczyk, sekretarzem Józef Malczyk, zaś gospodarzem Józef Chrobok. Dzięki staraniom władz gminnych straż została wyposażona w czterokołową sikawkę ręczną. W późniejszym czasie z dochodów uzyskanych z różnego rodzaju imprez organizowanych przez straż pożarną zakupiono umundurowanie.

Rok 1935 jest rokiem również wyjątkowym dla ornontowickiego pożarnictwa. Zakupiony zostaje sztandar strażacki, którego święcenie ma miejsce 16 czerwca . Dzięki ks. dziekanowi Kwapulińskiemu, sztandar przetrwał lata wojny, gdyż został dobrze ukryty wraz z innymi sztandarami.

W latach 1927 – 1939 ornontowiccy strażacy brali udział jedynie w trzech pożarach miejscowych oraz dwóch poza gminą.

Ochotnicza Straż Pożarna była pierwszą organizacją, która wznowiła swoją działalność po wyzwoleniu Ornontowic. Już 12 lutego 1945r. odbyło się zebranie organizacyjne, podczas którego został wybrany nowy zarząd OSP. Prezesem ponownie został Ignacy Zdzieblik. Funkcję naczelnika objął druh Paweł Madeja, sekretarza – Karol Zajusz, natomiast skarbnikiem został Józef Chrobok. W kolejnych latach bardzo często dochodziło do zmian reorganizacyjnych w zarządzie OSP. W końcu w styczniu 1973 r. podczas walnego zebranie naczelnikiem został Karol Langer, a prezesem Henryk Malczyk.

W okresie powojennym OSP borykała się z licznymi problemami. Przede wszystkim brakowało sprzętu. Gaśnice, wiadra, hydronetki czy bosaki były na wagę złota. Poza tym OSP nie miała własnego lokalu na remizę, dopiero w drugiej połowie lat 80-tych zaszła konieczność zbudowania remizy OSP (została wybudowana obok Gminnego Domu Kultury).

Z czasem wyposażenie straży polepszało się. W 1956 roku jednostka otrzymała motopompę M – 800 oraz elektryczną syrenę alarmową, która została umieszczona na budynku szkolnym. W 1957 OSP otrzymała pierwszy pojazd mechaniczny. Był to samochód „Ford Gass”. Dziesięć lat później jednostka wojskowa z Gubina podarowała ornontowiczanom wóz bojowy „Dodge”.Jednakże najcenniejszym nabytkiem był samochód bojowy „JELCZ” z motopompą, który został podarowany przez Rejonową Straż Pożarną w Zabrzu w 1987 roku. Samochód ten odbył długoletnią służbę w Ornontowicach, bo aż do roku 2006.

Istotnym problemem związanym z funkcjonowaniem OSP Ornontowice po II Wojnie Światowej były braki kadrowe. W 1956 roku jednostka liczyła zaledwie 18 członków. Padła propozycja aby podjąć działania reklamowe, w celu rozpowszechnienia działalności straży. Rezultat widoczne były od razu. Powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ( MDP), która początkowo liczyła 10 człnków. W maju 1967 roku swoje działania rozpoczęła Żeńska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której drużynową była Pani Elżbieta Tabacka...dodano 2012-02-08 12:16:36 przez

  « Powrót