Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Archiwum

Informacja dot. nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Po przeprowadzonych procedurach przetargowych, w drugiej połowie grudnia 2016 r. została podpisana nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice na rok 2017. Usługę odbioru odpadów będzie świadczyła firma REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

W związku z rosnącymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola zadeklarowanej ilości osób oraz segregacji odpadów w gospodarstwach domowych przez uprawnionych pracowników urzędu gminy. 

Miesięczne stawki opłat za odbiór odpadów oraz numery przydzielonych indywidualnych kont bankowych nie uległy zmianie. Deklarowaną kwotę należy wpłacać do dnia 20-go każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać w placówkach banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Dla przypomnienia stawki opłat wynoszą:

  • 18 zł/osobę w przypadku zadeklarowania, że odpady nie będą segregowane. W tym przypadku powiększona opłata dotyczy wszystkich osób w gospodarstwie domowym bez prawa do udzielenia opłaty pomniejszonej;
  • 12 zł/osobę i 6 zł/osobę w przypadku segregacji odpadów. Opłata w wysokości 6 zł/osobę naliczana jest od piątej i każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym.

Segregując poprawnie odpady przyczyniamy się do znacznej poprawy ochrony środowiska, a przy tym możemy mniej zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie.

  « Powrót