Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Jednostki organizacyjne Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

 
Wykaz jednostek organizacyjnych
 
 
Jednostka organizacyjna
 
Adres
 
Nr telefonu
Adres strony internetowej
E-mail
 
Zespół Szkolno – Przedszkolny
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
tel.: (32) 23-55-016; 33-06-282
 
 
 
Gimnazjum im. Noblistów Polskich
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7c
tel.: (32) 23-54-893; 33-06-286
 
 
 
Świetlica Profilaktyczno
– Wychowawcza i Terapeutyczna
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7c
tel.: (32) 33-06-283
 
 
 
ARTeria – Centrum Kultury i Promocji
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26
tel.: (32) 23-54-698; 33-06-281
 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna
43-178 Ornontowice
ul. Klasztorna 1
tel.: (32) 33-61-390
 
 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26
(32) 33-61-233; 33-06-288
 
 
 
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
tel.: (32) 23-54-545; 33-06-235
 
 
e-mail: zgzg@op.pl
Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
43-178 Ornontowice
ul. Zwycięstwa 7
 
tel.: (32) 33-61-338

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-178 Ornontowice
ul. Żabik 9, lokale 6 i 9
tel.: (32) 23-54-503; 796-076-480; 794-403-158   
 
 
 
Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji
 

Z dniem 31 grudnia 2015 r. zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ornontowice nr XII/90/15 z dnia 30.09.2015 r., jednostka budżetowa pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji w Ornontowicach uległa likwidacji. Zadania wykonywane dotąd przez w/w jednostkę przejął Zakład Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 
 
Adres
 
Nr telefonu
Adres strony internetowej
E-mail
 
Gminny Ośrodek Zdrowia
43-178 Ornontowice
ul. Klasztorna 1
tel.: (32) 23-55-015
 
 
e-mail: goz@goz.ornontowice.pl
 
 
 
 

opracował: Iwona Skrzypczyk
dodano 2016-01-07 10:54:17 przez

  « Powrót