Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 PRACOWNICY SOCJALNI

Wersja do druku drukuj

Obecnie w GOPS zatrudnionych jest troje pracowników socjalnych.

 

·         Agnieszka Rusek

·         Gabriela Nieużyła

·         Bożena Zelek

Główne zadania :

  • ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, analiza i ocena zjawisk społecznych,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania klientów,
  • współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, związkami wyznaniowymi, Urzędem Pracy, zakładami pracy, służbą zdrowia w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz w celu lepszego rozeznania środowiska i problemów mieszkańców,
  • pobudzanie społecznej aktywności,
  • planowanie pomocy oraz kontrolowanie czy udzielona pomoc spełnia swoje zadania,
  • poradnictwo, podejmowanie interwencji kryzysowej, praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie,
  • poznawanie na bieżąco przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego, które mogą przyczynić się do lepszego planowania pomocy,
  • prowadzenie i zbieranie dokumentacji umożliwiającej potwierdzenie sytuacji materialnej i innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy,
  • przygotowanie materiałów niezbędnych do sprawozdawczości

dodano 2012-02-08 13:41:42 przez

  « Powrót