Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Akty prawne

Wersja do druku drukuj

W załączeniu przedstawiamy akty prawne dot. działalności pożytku publicznego:

  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wz oru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  • Roczny Program Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
  • Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XLVII/461/14 Rady Gminy Ornontowice z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
  • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach
  • Roczny Program Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o fundacjach
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Ustawa z dnia 16 marca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. 

Zapraszamy również na stronę internetową:
http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,459.html

Akty prawne: http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasD&passName=dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20po%C5%BCytku%20publicznego

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Ustawa o działalnosci pożytku publicznego_1.pdf
Adobe Acrobat Document Roczny Program Współpracy_2015_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wzór oferty_umowy_sprawozdania_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała_IV_29_15_1.pdf
Adobe Acrobat Document Ustawa o zmianie ust. o dział. poż_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała_XIV_108_15_1.pdf
Adobe Acrobat Document tekst jednolity ustawy o fundacjach_1.pdf
Adobe Acrobat Document tekst jednolity_pozytek_1.pdf
Adobe Acrobat Document zmiana ustawy_pożytek_1.pdf
Adobe Acrobat Document uproszczone wzory_1.pdf

dodano 2016-07-08 12:39:02 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót