Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 INFORMACJE – OSTRZEŻENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!!

Wersja do druku drukuj

 

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami “prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierające określenia typu - Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i rejestr itp..- Kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty. Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej kwoty - w przedziale od 72 zł do 248 zł - na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego. Wpisani do CEIDG przedsiębiorcy zgłaszają skargi do Ministra Gospodarki w związku ze wspomnianym działaniem. Wielu przedsiębiorców, mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się w treści pism na wpis do “Centralnego rejestru” lub “ Rejestru Polskich Podmiotów” stanowi silny czynnik motywacyjny dla przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty żądanej kwoty.


Wszystkie tego typu sprawy są przez Ministerstwo Gospodarki przekazywane do właściwych prokuratur, ponieważ ww. działania mogą również odpowiadać zmianom przestępstwa, o którym mowa art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.


CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjna nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki

Dotychczas odnotowano następujące nazwy ,,prywatnych’’ rejestrów:
1. ,,Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców’’ Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa;
2. ,,Europejska Ewidencja i Informacja o Działalnościach Gospodarczych’’ EEIDG Sp. Z o. o., Ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa ;
3. ,,Ewidencja Działalności Gospodarczych’’ s.r.o.INF.DAT, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa;
4. ,,Rejestr Polskich Firm i Działalności Gospodarczych’’ czyli FIRM.INTO Sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 28/30 lok.230, 00-896 Warszawa;
5. ,,Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych’’, czyli GALOR Sp. z o. o
6. ,, Centralna Ewidencja Firm i Działalności Gospodarczej’’ Rafał Nobis, al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa;
7. ,,Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczej’’ Tomasz Zabilski, ul. Pastowska ½, 48-300 Nysa;
8. ,, Centralny Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej’’ Mariusz Sebastian Breczko Białystok;
9. ,,Krajowa Ewidencja Informacji o Przedsiębiorcach’’, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa;
10. ,,Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach’’, ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.’’


 

dodano 2013-09-13 11:26:45 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót