Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zestawienie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w roku 2017:

Wersja do druku drukuj

 

L.p. Nazwa zadania
1. PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice
2. PBW i budowa oczyszczalni scieków Ornontowice-Północ
3. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Klasztornej
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice (Dworcowa)
5. Budowa sieci gazowej średnioprężnej DN225mm przy ul. Zwycięstwa
6. Budowa przyłącza gazu oraz wewnętrznej instalacji CO w budynku na boisku Orlik przy ul. Akacjowej
7. Przebudowa ul. Zamkowej w Ornontowicach na odcinku od wyjazdu z KWK Budryk do granicy z Czerwionką-Leszczyny, etap II
8. Budowa drogi gminnej – ul. Brzozowa łącząca ul. Dworcową z ul. Grabową
9. PBW sięgacza ul. Zamkowej w rejonie przedpola kopalni
10. PBW sięgacza ul. Bujakowskiej
11. Modernizacja drogi dojazdowej w rejonie szaletów komunalnych
12. Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami
13. Wykonanie dokumentacji projektowej sięgaczy: ul. Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 i ul. Orzeskiej w rejonie posesji nr 63 i 65
14. PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku
15. PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy
16. Projektowanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej
17. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice
18. PBW uporządkowania gospodarki deszczowej w rejonie ogródków działkowych przy ul. Działkowej
19. PBW budynku nowej ARTerii
20. Wykonanie projektu odbudowy Potoku Solarnia
21. Zagospodarowanie terenu z bulodromem i siłownią na świeżym powietrzu w rejonie Parku Gminnego

dodano 2017-01-04 10:03:53 przez Spyra Dariusz

  « Powrót