Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014

Wersja do druku drukuj

Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014". Przyjęcie planu wynika z zapisów nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i jest to element niezbędny dla gmin aby wywiązać się z nałożonych zadań tj. dostosować regulaminy utrzymania czystości i porządku do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wprowadzić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tak aby ostatecznie ograniczać masę odpadów komunalnych przekazywanych do składowania.

W planie m. in. określono regiony gospodarki odpadami oraz regionalne i zastępcze instalacje służące przetwarzaniu odpadów. Województwo śląskie podzielono na IV regiony, a Gmina Ornontowice została przyporządkowana do regionu III.

Pełny tekst planu dostępny jest na stronie

http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2012/08/31/1346329324/1346401766.pdf

dodano 2013-08-14 15:07:20 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót