Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice 2020 - artykuł

Wersja do druku drukuj

W związku z faktem programowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 od dłuższego czasu trwają prace dotyczące budowania dokumentów strategicznych i programowych na szczeblu unijnym-krajowym-regionalnym. Na tym tle daleko zaawansowane są prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020" (zakończone konsultacje społeczne), co więcej – 5 kwietnia br. przyjęto międzyregionalną "Strategię dla Rozwoju Polski Południowej dla województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020". Te dwa dokumenty wytyczają główne kierunki rozwoju dla regionu.

Każdy rozwój jest splotem działań przenikających się nawzajem na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej. Budując Strategię Rozwoju Gminy Ornontowice, chcemy zaprosić do współpracy możliwie największą liczbę aktorów odgrywających kluczowe role na tej arenie. Na kanwie powyższego uruchomiono prace nad budową Strategii Rozwoju Gminy Ornontowice z perspektywą do 2020 roku. Przedsięwzięcie to zostało zainaugurowane spotkaniem warsztatowym w gronie Radnych Gminy Ornontowice w dniu 5 czerwca br.

Proces programowania i budowania Strategii Rozwoju Gminy będzie szeroko uspołecznionym działaniem, przewidującym cykl kilkunastu spotkań informacyjno-warsztatowych dedykowanych poszczególnym grupom reprezentującym różne sektory życia Gminy. Owocem tych spotkań będzie skonstruowanie zintegrowanej wizji rozwoju Gminy Ornontowice oraz strategii jej realizacji. Całość przedsięwzięcia realizowana będzie przy wykorzystaniu własnego potencjału, a pilotowana przez Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzedu Gminy.

 

Proces budowania nowej Strategii obejmuje kilka etapów:
I. Kompletowanie zespołu, ocena zasobów;
II. Diagnoza, warsztaty;
III. Ostateczna zintegrowana analiza SWOT, interpretacja wyników;
IV. Wyznaczenie celów, priorytetów i działań;
V. Procedura OOS, redakcja dokumentu;
VI. Konsultacje społeczne;
VII. Uchwalenie Strategii.
i biorąc pod uwagę wszelkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne szacowany jest na około 12-15 miesięcy.
Wszelkich informacji w powyższym przedmiocie udzieli Państwu Kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji – Beata Drobny pod nr telefonu 32/3306228 lub osobiście w pokoju 321. Także dla Państwa wygody kontaktu uruchamiamy specjalny adres mailowy: strategia@ornontowice.pl

dodano 2013-07-18 11:25:45 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót