Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Podziękowania dla Pani Dyrektor Iwony Smorz

Wersja do druku drukuj

Poniżej zamieszczamy podziękowania dla Pani Dyrektor Iwony Smorz od uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Pożegnania zawodowe bywają trudne… Tym bardziej z człowiekiem, który swoją postawą, zaangażowaniem, pasją i kompetencjami zrobił tak wiele dobra dla innych…

Mgr Iwona Smorz nieprzerwanie od roku 2007 pełniła funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, wcześniej przez 6 lat pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora. Jest nauczycielem dyplomowanym, ekspertem wchodzącym w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego oraz egzaminatorem maturalnym. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej z matematyki, ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, technologii informacyjnej w systemie oświaty oraz studia podyplomowe z informatyki. Jak sama wielokrotnie podkreśla, matematyka i kontakt z młodym człowiekiem jest jej wielką pasją, co udowodniła opracowując program innowacji „Zastosowanie komputera na lekcjach matematyki” dla klasy drugiej technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, który, pozytywnie zrecenzowany przez doradcę informatyki, został wpisany do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W swojej dotychczasowej pracy, zarówno jako nauczyciel, jak i dyrektor, dała się poznać jako osoba kompetentna, zaangażowana w rozwój szkoły, dbająca o dobro uczniów i pracowników. W ciągu dwóch kadencji sprawowania funkcji kierowniczej uczyniła ze szkoły placówkę nowoczesną, świetnie przygotowującą uczniów do kariery zawodowej i zaistnienia na rynku pracy. To dzięki jej staraniom uczniowie potwierdzają w szkole aż 21 kwalifikacji, w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jako jedyna szkoła w Polsce przeprowadza egzamin z kwalifikacji: A.1 – Wytwarzanie wyrobów ze szkła w zawodzie operator.  Coroczny liczny nabór kandydatów do klas pierwszych, nowe kierunki kształcenia w zawodach odpowiadających potrzebom rynku pracy, umowy patronackie w większości zawodów, nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, centrum multimedialne, siłownia, projekty unijne, wykwalifikowana, kompetentna kadra to przykłady potwierdzające fakt, że Iwona Smorz nie szczędziła sił i działań, aby dbać o wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka, stwarzać dobre, oparte na wzajemnym szacunku warunki pracy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Jako osoba empatyczna i życzliwa starała się pomagać uczniom i swoim pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych, jej gabinet zawsze był otwarty dla każdego, służyła radą i wsparciem. Wymagała od siebie dużo, ale też tyle samo od innych, stąd szkoła postrzegana jest w środowisku lokalnym pozytywnie, o czym świadczy otrzymanie honorowego wyróżnienia w postaci statuetki „Ornontowickie Bzy”, przyznawanej osobom i instytucjom, które swoim działaniem zawodowym lub społecznym w znaczący sposób przysłużyły się rozwojowi Gminy Ornontowice. Na uwagę zasługuje również fakt odznaczenia szkoły w 2015 r.  Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa. Wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów maturalnych oraz wysoki poziom spełnienia dwóch wymagań objętych ewaluacją są najlepszymi dowodami, że praca pani Iwony Smorz zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Pożegnania bywają trudne… ale nieraz konieczne… Droga naszej wspólnej pracy dobiegła końca. Nie znaczy to oczywiście końca wędrówki, wręcz przeciwnie, nadal będziemy podążać, tylko dwoma równoległymi ścieżkami. Z jednej strony odczuwamy smutek, że tabliczka z napisem „Dyrektor Szkoły mgr Iwona Smorz” znika z drzwi gabinetu, z drugiej dumę i radość, że tabliczka z napisem „Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu mgr Iwona Smorz” zawiśnie w murach starostwa.

Droga Pani Dyrektor, życzymy aby Twoje ideały były zawsze żywe, abyś dalej odważnie i konsekwentnie realizowała swoje cele i marzenia, aby otaczali Cię wyłącznie ludzie życzliwi i abyś z pełnienia nowej funkcji czerpała dużo satysfakcji.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

dodano 2017-01-04 12:08:50 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót