Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

Wersja do druku drukuj

Dnia 4 marca 2016r. Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej wzorem lat ubiegłych zorganizował Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Finał odbywał się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W finale wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach: Anna Bojdoł z klasy III, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Rafał Słomka i Marcin Orszulik z klasy II, kształcący się w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Oprócz uczniów szkół w finale uczestniczyli młodzi rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne oraz studenci wydziałów rolniczych szkół wyższych.

W czasie Finału Wojewódzkiego uczniowie rozwiązali test egzaminacyjny oraz udzielali odpowiedzi ustnych. Łącznie można było uzyskać 100 punktów (60 z testu + 40 z odpowiedzi ustnej). Test składał się z 50 pytań, a czas jego trwania wynosił 60 minut. Odpowiedzi ustne oceniała Komisja, ale przed Komisją mogli stawić się tylko ci uczestnicy, którzy z testu osiągnęli co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Uczniowie naszej szkoły przebrnęli tę część eliminacji i w komplecie stawili się przed Komisją do odpowiedzi ustnych.

W przerwie odbył się wykład na temat Rolnictwa Ekologicznego, prowadzony przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Uczestnicy otrzymali również posiłek, aby odzyskać kondycję po wyczerpującym dniu.

Na laureatów oczekiwały bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez sponsorów Finału. W związku z tym, że tylko pięciu uczestników Finału kwalifikowało się do Finału Krajowego, podano wyniki i wręczono nagrody tylko tej piątce. Byli to przede wszystkim studenci wydziałów rolniczych szkół wyższych.

Janusz Kantor, nauczyciel ZSP w Ornontowicach

 

 

dodano 2016-03-18 08:01:38 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót